DEFINISIES

WEBWERF: Dit is die medium waardeur die VERKOPER sy produkte en dienste aan die verbruiker oor die internet verkoop en word as Beebird in hierdie ooreenkoms voorgestel.
VERKOPER: Die regsentiteit wie se inligting in Artikel 1 van hierdie Ooreenkoms ingesluit is.
PRODUK/PRODUKTE: Sluit alle goedere en dienste in wat aan VERBRUIKERS op die WEBWERF verkoop word.
VERBRUIKER: Verwys na mense wat PRODUKTE deur die WEBWERF bestel.
KONTRAK: Dit sluit die bepalings en verpligtinge van die verkoopstransaksie in wat die VERKOPER aan die VERBRUIKER gemaak het via die WEBWERF.
VOORBETELLING: Dit is voorafbestelling-verkooptransaksies waarin die verskeping van die produkte wat deur die VERKOPER te koop aangebied word as voorafbestelling begin vanaf die geskatte voorraadinskrywingsdatum gespesifiseer op die produkbladsy.
Verkoper kontakinligting:
Adres:
Klagtelyn:
Klagte-e-posadres:
Faks:
Meris No:
Onderwerp van die Ooreenkoms: Hierdie ooreenkoms hou verband met die verkoop-aflewering aan die Verbruiker en ander aangeleenthede van die volgende produkte/dienste ("Produk/Produkte") wat die Verbruiker wil koop deur 'n bestelling op die WEBWERF te plaas, insluitend die gevalle waar die verbruiker maak transaksies met die toepassing op sy mobiele toestel Dit reguleer die regte en verpligtinge van die partye. Nadat die verbruiker hierdie ooreenkoms op die WEBWERF bevestig het, word die prys en uitgawes van die produk(te) wat hy bestel het deur die betaalmetode wat hy gekies het, afgehaal. Daarbenewens het hierdie Ooreenkoms ten doel om die Verbruiker in te lig dat die verskeping van die produkte wat hy deur voorafbestelling wil koop, sal begin vanaf die geskatte voorraadinskrywingsdatum wat op die produkbladsy gespesifiseer word.


ARTIKEL 1 - PARTYTJIES


VERKOOPSPERSOON:
Titel:   
Adres:   
Telefoon:   
Bankrekening:   

VERBRUIKER:
Naam, Van/Titel:   
    

VERBRUIKER:
Adres:   
Telefoon:   
E-pos:   

ARTIKEL 2: KONTRAKONDERWERP PRODUK, PRYS, BETALING EN AFLEWERING
2.1. Afleweringsinligting, insluitend die tipe en tipe, hoeveelheid, handelsmerk/model, eenheidsprys(e) en verkoopprys van die produkte (goedere/dienste), betaling (insameling) inligting en die afleweringsplek wat deur die verbruiker in kennis gestel is, is soos hieronder vermeld . Indien die vragmaatskappy wat die aflewering gaan doen nie 'n tak in die Verbruiker se ligging het nie, moet die Verbruiker die aflewering by 'n ander nabygeleë tak afhaal om deur die VERKOPER in kennis gestel te word (Nodige inligting in hierdie verband sal aan die Verbruiker gegee word deur e. -pos/pos, SMS of telefoon).

PRODUK:    EENHEIDSPRYS: AANTAL: TOTAAL:
 
Bestelling verwerking en gestuur fooie   
BETALING TOTAAL   

AFLEWERINGSINLIGTING:
Naam, Van/Titel:   
Adres:   
Telefoon:   
E-pos:   

REKENING INLIGTING:
Naam, Van/Titel:   
Adres:   
Telefoon:   
E-pos:   

2.2. Die verbruiker kan die produkpryse binne die bestek van die bestelling betaal deur een van die volgende metodes te kies:
a)   Betaling per krediet- of debietkaart,
b)    Betaling via Digital Wallet (Garanti Pay, Pay with iyzico).

ARTIKEL 3 - ONTTREKKINGSREG EN KENNISGEWING VAN ONTTREKKING
A - ONTTREKKINGSREG
3.1. Die Verbruiker het die reg om binne 14 (veertien) dae vanaf die datum van ontvangs van die Produk aan die Ooreenkoms te onttrek, sonder om enige rede te verskaf en sonder om enige boete te betaal. Die verbruiker kan ook sy herroepingsreg uitoefen binne die tydperk tot die lewering van die goedere.
3.2. Die onttrekkingstydperk is die dag waarop die kontrak tot stand gekom het in kontrakte met betrekking tot die uitvoering van dienste; In kontrakte rakende die lewering van goedere, begin dit op die dag waarop die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker aangewys is, die goedere ontvang. Die verbruiker kan egter ook sy herroepingsreg uitoefen binne die tydperk vanaf die sluiting van die kontrak tot die lewering van die goedere. By die bepaling van die tydperk van onttrekkingsreg;
a)     Vir goedere wat onderhewig is aan 'n enkele bestelling en afsonderlik afgelewer word, die dag wanneer die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker aangewys is, die laaste goedere ontvang,
b)   In die geval van goedere wat uit meer as een stuk bestaan, die dag wanneer die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker aangewys is, die laaste stuk ontvang,
c)    In kontrakte waar gereelde aflewering van goedere vir 'n sekere tydperk gemaak word, word die dag waarop die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker bepaal word die eerste goedere ontvang as basis geneem.
3.3. Om die onttrekkingsreg uit te oefen, kan die Verbruiker: (i) As hy/sy 'n lid van die webwerf is, gaan na die My Bestellings-bladsy en kies die produk wat hy/sy wil terugstuur in die betrokke bestelling en die rede vir die terugsending onder die "Maklike Terugsending"-opskrif en ontvang die produk(te) met die Gratis Terugsendingskode wat deur die Verkoper verskaf is -teken die faktuurdrukstuk en stuur dit na die terugstuuradres, (ii) Indien die Verbruiker nie a lid van die webwerf, kan hy/sy op die "Order Tracking"-knoppie regs bo op die webwerf tuisblad klik en dan die e-posadres invoer wat hy/sy gebruik het toe hy/sy die bestelling geplaas het en die bestelling wat hy/sy wil hê kanselleer in die venster wat oopmaak Nadat u die nommer in die betrokke blokkies geskryf het, klik op die "Navraag"-knoppie, gaan na die terugstuurbladsy, kies die produk in die betrokke bestelling wat hy wil terugstuur en die rede vir terugstuur onder die opskrif ". Maklike terugkeer", onderteken die e-faktuur-uitdruk van die produk(te) met die gratis terugsendingkode wat deur die verkoper verskaf is en stuur dit na die terugstuuradres. (iii) Jy kan die aanwysings wat aan die kliëntediens verskaf word volg deur die kliëntediens te kontak via die telefoonnommer in die Verkoper Kontakinligting-afdeling van hierdie inligtingsvorm, of (vi) Jy kan die duidelike kennisgewing van onttrekking stuur deur die monster in te vul onttrekkingsvorm aangeheg aan die Voorlopige Inligtingsvorm, deur ons e-posadres, kontakadres, telefoonnommer of via ons faksnommer te gebruik.
3.4. Afhangende van die metode wat verkies word, moet die Verbruiker die produk binne 10 (tien) dae vanaf die datum waarop sy/haar onttrekkingsreg uitgeoefen word, terugbesorg. Die produk, tesame met sy faktuur, boks, verpakking, standaard bykomstighede, indien enige, en ander produkte wat as geskenk saam met die produk gegee word, moet in 'n enkele pakkie, volledig en onbeskadig, teruggestuur word. Die verbruiker is nie verantwoordelik vir enige veranderinge of agteruitgang wat plaasvind as die verbruiker die produk normaalweg gebruik in ooreenstemming met die werking, tegniese spesifikasies en gebruiksinstruksies binne die onttrekkingstydperk nie. Gevolglik, indien daar enige verandering of agteruitgang in die produk is as gevolg van nie gebruik word in ooreenstemming met die gebruiksinstruksies, tegniese spesifikasies en werking tot die datum van onttrekking nie, kan die Verbruiker sy reg om te onttrek verloor.
3.5. Indien die Verbruiker die Produk stuur om teruggestuur te word deur die vragmaatskappye waarmee die VERKOPER 'n ooreenkoms het (Yurtiçi Kargo, MNGKargo, UPS Cargo, ens.), sal die fooi wat aan die vervoermaatskappy betaal word vir die aflewering van die produk aan die verbruiker aan die Verbruiker gereflekteer word as die teruggawekostebedrag.
3.6. Binne 14 (veertien) dae nadat die Verbruiker sy/haar onttrekkingsreg uitgeoefen het, sal alle betalings wat deur die Verbruiker vir die betrokke Produk gemaak word, insluitend die afleweringskoste van die Produk, indien enige (mits die goedere teruggestuur word deur die gespesifiseerde vervoerder). deur die VERKOPER vir teruggawe), sal aan die Verbruiker betaal word Dit sal terugbetaal word in ooreenstemming met die betaalinstrument wat gebruik is tydens die aankoop en sonder om enige koste of verpligtinge teenoor die verbruiker aan te gaan. In transaksies wat met 'n kredietkaart gemaak is, nadat die terugbetaling van die produkprys aan die bank deur die VERKOPER gemaak is, word dit in die Verbruikersrekeninge gereflekteer nadat die terugbetalingsproses van die betrokke bank voltooi is.
3.7. Indien die veldtoglimietbedrag wat deur die VERKOPER gestel is onder val as gevolg van die uitoefening van die onttrekkingsreg, sal die afslagbedrag wat binne die bestek van die veldtog gebruik word, gekanselleer word.

B - KENNISGEWING VAN ONTTREKKING
Onttrekkingkennisgewings kan aan die Verkoper gestuur word met een van die volgende opsies;
• Indien die Verbruiker 'n lid van die Webwerf word, gaan hy/sy na die "My Bestellings"-bladsy en kies die produk wat hy/sy wil terugstuur in die betrokke bestelling en die rede vir die terugkeer onder die "Maklike Terugsending" opskrif en sal die kennisgewing van onttrekking aan die Verkoper stuur.
•    Indien die verbruiker nie 'n lid van die webwerf is nie, skryf die e-posadres wat hy gebruik het toe hy bestel het en die bestelling nadat hy op die "Bestelling dop" knoppie regs bo op die webwerf tuisblad, in die venster wat oopmaak nommer wat hy in die betrokke blokkies wil kanselleer, klik op die "Navraag" knoppie en gaan dan na die terugstuur bladsy Deur na die "Easy Return" opskrif te gaan, sal die kliënt die produk kies wat hy/sy wil terugstuur in die betrokke. bestelling en die rede vir die terugkeer en stuur die onttrekkingkennisgewing aan die Verkoper.
•    Die Verbruiker kan ons e-posadres kontak deur die voorbeeld-onttrekkingsvorm wat aan die Voorlopige Inligtingsvorm aangeheg is, in te vul. info@beebird.io U kan die kennisgewing van onttrekking per e-pos aan die Verkoper stuur na Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye, İstanbul.

ARTIKEL 4 - GEVALLE WAAR DIE ONTTREKKINGSREG NIE GEBRUIK KAN WORD NIE
4.1. Volgens die wetgewing het die Verbruiker nie die reg om te onttrek in die volgende gevalle nie:
• In kontrakte vir goedere of dienste waarvan die pryse verander na gelang van fluktuasies in finansiële markte en nie onder die beheer van die Verkoper is nie (bv. juweliersware, goud en silwer kategorie produkte);
•    In kontrakte met betrekking tot die aflewering van goedere wat voorberei is in lyn met die Koper se wense of duidelik sy persoonlike behoeftes, wat weens hul aard nie geskik is vir terugbesorging nie en die gevaar loop van vinnige agteruitgang of waarskynlik sal verval;
• In kontrakte met betrekking tot die aflewering van goedere waarvan die beskermende elemente soos verpakking, kleefband, seël en pakkie na aflewering oopgemaak is, en waarvan die terugsending om gesondheids- en higiëneredes nie geskik is nie;
•    In kontrakte met betrekking tot goedere wat na aflewering met ander produkte gemeng word en weens hul aard nie geskei kan word nie;
•    In kontrakte rakende boeke, oudio- of video-opnames, sagtewareprogramme en rekenaarverbruiksgoedere wat in tasbare vorm aangebied word, mits die beskermende elemente soos verpakking, band, seël en pakkie deur die koper oopgemaak is;
•    In kontrakte rakende die aflewering van tydskrifte soos koerante en tydskrifte, anders as dié wat binne die bestek van die intekenooreenkoms verskaf word;
• In kontrakte wat op 'n sekere datum of tydperk gemaak moet word, met betrekking tot verblyf, goederevervoer, motorhuur, voedsel- en drankvoorsiening en die gebruik van vrye tyd vir vermaak- of ontspanningsdoeleindes;
•    In kontrakte rakende die uitvoering van weddery- en loteryverwante dienste;
•    In kontrakte rakende dienste waarvan die uitvoering begin het met die goedkeuring van die verbruiker voordat die onttrekkingsreg verval; En
•    In kontrakte rakende dienste wat onmiddellik elektronies uitgevoer word en ontasbare goedere wat onmiddellik aan die verbruiker gelewer word (soos koepons).
•    In terme van goedere of dienste wat uitgesluit is van die omvang van die Regulasie vir Afstandskontrakte (voedsel, drank of ander daaglikse verbruiksitems wat deur die Verkoper se gereelde aflewerings by die Koper se woning afgelewer word, en dienste in gebiede soos reis, verblyf, restaurantbesigheid , vermaaklikheidsbedryf). Die reg van onttrekking sal nie uitgeoefen word nie.
• In gevalle waar die onttrekkingsreg gebruik word vir die hele of 'n gedeelte van die produkte onderhewig aan die bestelling (indien enige), ingeval die minimum inkopiebedrag in die VERKOPER se gratis versending (aflewering) veldtog onder die VERKOPER se gratis versending (aflewering) val. veldtog as gevolg van die onttrekkingsreg, word die hele afleweringsvragfooi wat nie binne die bestek van die veldtog ingevorder is nie, aan die Verbruiker betaal. Dit word afgetrek van die bedrag wat terugbetaal moet word. In gevalle waar die Verbruiker 'n afleweringsvragfooi betaal, word al hierdie fooi aan die Verbruiker terugbetaal.
•    Ander produkte wat saam met die produk geskenk word, moet volledig en onbeskadig in 'n enkele pakkie teruggestuur word. Die verbruiker is nie verantwoordelik vir enige veranderinge of agteruitgang wat plaasvind as die verbruiker die produk in ooreenstemming met sy werking, tegniese spesifikasies en gebruiksinstruksies binne die onttrekkingstydperk gebruik nie. Gevolglik, indien daar enige verandering of agteruitgang in die produk is as gevolg van nie gebruik word in ooreenstemming met die gebruiksinstruksies, tegniese spesifikasies en werking tot die datum van onttrekking nie, kan die Verbruiker sy reg om te onttrek verloor.
4.2. Die huidige reëls en voorwaardes van toepassing op die VERKOPER en die Verbruiker met betrekking tot transaksiesekuriteit, beskerming en vertroulikheid van inligting, verwerking-gebruik en kommersiële elektroniese kommunikasie op die WEBWERF word soos volg aan die Verbruiker aangebied. Die verbruiker kan die VERKOPER kontak en te eniger tyd oor hierdie kwessies konsulteer via die gespesifiseerde kommunikasiehulpmiddels.
4.3. VERKOPER is 'n lid van Istanbul Kamer van Koophandel (ITO), en die elektroniese kontakinligting waar jy ITO se professionele gedragskode kan bekom, is soos volg: (www.ito.org.tr, Foon: 444 0 486).
4.4. Nadat die Verbruiker die Ooreenkoms op die WEBWERF met die inligting hierbo/onder goedgekeur en aanvaar het, sal alle ooreenkomste gestuur word na die e-posadres gespesifiseer deur die Verbruiker saam met die bestellingbevestiging; Terwyl die verbruiker enige tyd toegang daartoe kan verkry deur dit op sy toestel op te neem en te stoor, sal dit binne die raamwerk van die relevante wette en vir 'n maksimum van drie jaar in die stelsels van die VERKOPER gehou word.


ARTIKEL 5 – SPESIALE VOORWAARDES MOET TOEGEPAS WORD WANNEER DIE VERBRUIKER BELONINGSPUNTE VERDIEN TERWYL DIE PRODUK ONDERHEWIG AAN DIE KONTRAK KOOP EN/OF BETALING AAN DIE VERKOPER MAAK DEUR BELONINGPUNTE TE GEBRUIK
5.1. Tussen 'n organisasie wat beloningspunte ens verskaf en die Verbruiker en die VERKOPER, kan die beloningspunte gebruik word as afslag op aankope vanaf die WEBWERF van die VERKOPER, ens. In die teenwoordigheid van 'n huidige ooreenkoms-kontrak wat die verbruiker toelaat om die volgende dienste te lewer, indien die Verbruiker so 'n beloningspunt verdien het as gevolg van die inkopieonderwerp van hierdie Ooreenkoms, soos per die VERKOPER se genoemde ooreenkoms en ook sy kontrak met die genoemde organisasie, kan hy aan hierdie Ooreenkoms onttrek en andersins beëindig/ In gevalle waar 'n terugbetaling aan die Verbruiker vereis word by kansellasie van bestelling, die bedrag (geldwaarde) van die beloningspunte, geskenke en soortgelyke wat deur die Verbruiker met die aankoop verdien is onderhewig aan hierdie Ooreenkoms sal van die Verbruiker terugbetaal word. Naamlik; Tensy 'n ander metode in die VERKOPER se ooreenkoms met die betrokke organisasie bepaal word, indien die Verbruiker voldoende ander beloningspunte het (behalwe vir die beloningspunte verdien deur die inkopies onderhewig aan hierdie Ooreenkoms) met die genoemde organisasie-stelsel, eerstens, die beloningspunte onttrek word deur die aftrekking (verrekening) in kontant van die prys wat deur die VERKOPER aan die Verbruiker terugbetaal moet word.
5.2. Die betaling wat deur die Verbruiker aan die VERKOPER gemaak word vir die aankoop van die Produk onderhewig aan hierdie Ooreenkoms, sal gedeeltelik/ten volle betaal word deur beloningspunte, ens. In gevalle waar die Produk wat op hierdie manier gekoop is teruggestuur word op 'n manier dat die Produkprys aan die Verbruiker terugbetaal sal word ooreenkomstig die toepaslike bepalings van hierdie Ooreenkoms, sal die beloningspunte wat die Verbruiker by die VERKOPER gebruik tydens die aankoop van die Produk op die WEBWERF en soortgelyke items kan aan die Verbruiker terugbesorg word (weer as punte), tensy die VERKOPER 'n ander ooreenkoms met die betrokke organisasie het.
5.3. As 'n algemene reël, in gevalle waar onbillike beloningspuntverkryging of gebruik deur die Verbruiker op enige manier bespeur word, kan die geldwaarde-bedrag van die betrokke beloningspunte deur die VERKOPER van die Verbruiker ingevorder word (per kredietkaart, kontant en ander wetlike metodes). Hierdie bepaling is ook geldig vir die koste van goedere wat as geskenke aan die Verbruiker gegee word deur die VERKOPER as gevolg van die toepassing van so 'n stelsel.
5.4. Ander aangeleenthede wat verband hou met die verkryging en gebruik van beloningspunte en soortgelyke transaksies is onderhewig aan die bepalings van die ooreenkomste-kontrakte tussen die betrokke organisasie en die Verbruiker en die VERKOPER, en in relevante gevalle kan die VERKOPER alle sekere regte-bevoegdhede uitoefen. voor die Verbruiker en die organisasie beide hierin en in die voorgenoemde ooreenkomste-ooreenkomste Dit kan ook die relevante transaksies namens en/of namens die gespesifiseerde organisasie en/of ander werkplekke in dieselfde stelsel uitvoer.


ARTIKEL 6 - REËLS TEN OPSIGTE VAN SEKURITEIT-PRIVAATHEID, PERSOONLIKE INLIGTING, ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE EN INTELLEKTUELE EN INDUSTRIËLE EIENDOM
Die privaatheidsreëls-beleid en voorwaardes, waarvan die huidige beginsels hieronder uiteengesit word, is van toepassing op die beskerming, vertroulikheid, verwerking-gebruik, kommunikasie en ander sake van inligting op die WEBWERF.
6.1. Die nodige voorsorgmaatreëls vir die sekuriteit van die inligting en transaksies wat deur die verbruiker op die WEBWERF ingevoer is, is binne die stelselinfrastruktuur van die VERKOPER getref, binne die bestek van vandag se tegniese moontlikhede, volgens die aard van die inligting en transaksie. Aangesien die betrokke inligting egter vanaf die Verbruiker se toestel ingevoer word, is dit die Verbruiker se verantwoordelikheid om die nodige voorsorgmaatreëls te tref, insluitend dié rakende virusse en soortgelyke skadelike toepassings, om te verseker dat dit deur die Verbruiker beskerm word en nie deur ongemagtigde persone verkry kan word nie. .
6.2. Benewens en bevestiging van die toestemmings-goedkeurings rakende persoonlike data en kommersiële elektroniese kommunikasie wat deur die Verbruiker op ander maniere gegee word; Die inligting wat tydens die Verbruiker se lidmaatskap en inkopies op die WEBWERF verkry is, word deur die VERKOPER, sy affiliasies, filiale, vennote, opvolgers en/of derde partye/organisasies gebruik om deur hulle bepaal te word om verskeie produkte/dienste en alle soorte inligting te verskaf, advertensies en promosie Vir elektroniese en ander kommersiële-sosiale kommunikasie wat gemaak moet word vir die doeleindes van kommunikasie, promosie, verkope, bemarking, winkelkaart-, kredietkaart- en lidmaatskapaansoeke, kan dit onbepaald aangeteken word of vir 'n tydperk wat deur die genoemde en hul opvolgers, en kan in gedrukte/magnetiese argiewe gestoor word, waar dit nodig geag word, op ander maniere opgedateer, gedeel, versend, oorgedra, gebruik en verwerk. Hierdie data kan ook aan die betrokke owerhede en howe gestuur word wanneer dit deur die wet vereis word. Die verbruiker stem toe en laat die gebruik, deel en verwerking van sy/haar bestaande en nuwe persoonlike en nie-persoonlike inligting toe in ooreenstemming met die wetgewing oor die beskerming van persoonlike data en elektroniese handelswetgewing binne die bestek hierbo, en om nie-kommersiële inligting te ontvang. elektroniese en ander kommunikasie.
6.3. Die verbruiker kan altyd die verwerking van datagebruik en/of kommunikasie staak deur die VERKOPER deur die gespesifiseerde kommunikasiekanale te kontak of deur die reg van verwerping te gebruik in elektroniese kommunikasie wat aan hom gestuur word. Volgens die Verbruiker se duidelike kennisgewing oor hierdie aangeleentheid word die verwerking van persoonlike data en/of kommunikasie aan die party binne die wetlike maksimum tydperk gestaak; Verder, indien hy wil, sal sy inligting, anders as wat wetlik vereis en/of moontlik is om bewaar te word, van die data-opnamestelsel geskrap of geanonimiseer word sodat sy identiteit nie vasgestel kan word nie. Indien die verbruiker wil, kan hy/sy beswaar maak teen die ontstaan ​​van 'n resultaat teen hom/haarself deur transaksies wat verband hou met die verwerking van sy/haar persoonlike data, die persone aan wie dit oorgedra word, dit regstel indien dit onvolledig of onakkuraat is, die gekorrigeerde inligting aan die betrokke derde partye in kennis te stel, die data uit te vee of te vernietig, dit met outomatiese stelsels te ontleed, In sake soos vergoeding in geval van skade as gevolg van verwerking
Jy kan altyd die VERKOPER kontak en inligting deur bogenoemde kommunikasiekanale kry. Aansoeke en versoeke rakende hierdie aangeleenthede sal binne die wetlike maksimum tydperke vervul word of sal dalk nie aanvaar word nadat die wetlike regverdiging aan die party verduidelik is nie.
6.4. Met betrekking tot alle soorte inligting en inhoud van die WEBWERF en hul rangskikking, hersiening en gedeeltelike/volle gebruik; Volgens die ooreenkoms van die VERKOPER, behalwe dié wat aan ander derde partye behoort; Alle intellektuele-industriële regte en eiendomsregte behoort aan die VERKOPER.
6.5. VERKOPER behou die reg voor om enige veranderinge aan te bring wat hy nodig mag ag rakende bogenoemde kwessies; Hierdie veranderinge word geldig sodra dit deur die VERKOPER op die WEBWERF of ander toepaslike metodes aangekondig word.
6.6. Ander werwe wat vanaf die WEBWERF verkry word, het hul eie privaatheidsveiligheidsbeleide en gebruiksvoorwaardes, en die VERKOPER is nie verantwoordelik vir enige dispute wat mag ontstaan ​​en die negatiewe gevolge daarvan nie.


ARTIKEL 7 - ALGEMENE BEPALINGS
7.1. Die produk onderhewig aan die bestelling word aan die Verbruiker/die derde party/organisasie by die adres hierbo afgelewer, op die basis hieronder gespesifiseer, met dien verstande dat die wettige tydperk van 30 dae nie oorskry word nie. Die Verbruiker word deur hierdie Ooreenkoms ingelig dat, vir produkte wat deur voorafbestelling verkoop word, hierdie tydperk sal begin vanaf die geskatte voorraadinskrywingsdatum gespesifiseer op die produkbladsy, en dat die maksimum afleweringstydperk van 30 dae vir die produkte waarvoor vooraf betaal is -bestelling sal begin vanaf die geskatte voorraadinskrywingsdatum wat op die betrokke produkbladsy aanvaar word.
7.2. VERKOPER stuur en lewer die Produkte deur die gekontrakteerde vragmaatskappy. Indien hierdie vragmaatskappy nie 'n tak in die Verbruiker se ligging het nie, moet die Verbruiker die Produk ontvang van 'n ander nabygeleë tak van die vragmaatskappy wat deur die VERKOPER in kennis gestel is.
7.3. Behalwe vir produkte onderhewig aan voorafbestellingsverkope, word produkte in voorraad beplan om binne 'n gemiddeld van vyf (5) werksdae vanaf die besteldatum by vrag afgelewer te word. Die gespesifiseerde tydperke word aan die Verbruiker in kennis gestel op die inkopiemandjie-stadium, sowel as in die insiggewende e-pos wat gestuur word nadat die bestelling voltooi is. Indien hierdie geskatte tydperke verleng word, sal die verbruiker afsonderlik deur die VERKOPER in kennis gestel word.
7.4. In die algemeen en tensy uitdruklik anders vermeld, word afleweringskoste (verskepingsfooi, ens.) deur die Verbruiker gedra. Die VERKOPER sal moontlik nie die betrokke afleweringskoste aan die Verbruiker weerspieël nie, afhangende van die veldtogte wat hy ten tyde van verkope voer en wie se bepalings op die WEBWERF aangekondig word.
7.5. Indien die Verbruiker nie tydens die aflewering van die produkte by die adres teenwoordig is nie en die mense by die adres nie die aflewering aanvaar nie, sal die VERKOPER geag word sy verpligting in hierdie verband na te kom. Indien daar niemand by die adres is om die aflewering te ontvang nie, is dit die Verbruiker se verantwoordelikheid om die verskeping van die produkte op te volg en te verseker deur die vragmaatskappy te kontak. Indien die produk aan 'n ander persoon/organisasie as die Verbruiker afgelewer gaan word, kan die VERKOPER nie verantwoordelik gehou word indien hierdie persoon/organisasie nie by die adres teenwoordig is nie of nie die aflewering aanvaar nie. In hierdie gevalle behoort enige skade wat voortspruit uit die Verbruiker se laat ontvangs van die Produk en die uitgawes aangegaan as gevolg van die Produk wat in die vragmaatskappy wag en/of die vrag aan die VERKOPER terugbesorg ook aan die Verbruiker.
7.6. Die Verbruiker moes die verkoopsprys ten volle betaal het, insluitend uitgawes, voordat die Produk ontvang is. In kontantverkope, indien die produkprys nie ten volle aan die VERKOPER betaal word voor aflewering nie, en in paaiementverkope, indien die verskuldigde paaiementbedrag nie betaal word nie, kan die VERKOPER die kontrak eensydig kanselleer en nie die produk lewer nie. Indien, om enige rede, die prys van die goedere of dienste nie deur die Verbruiker betaal word nie of die betaling in die bankrekords gekanselleer word, word die VERKOPER geag vry te wees van die verpligting om die goedere of dienste te lewer.
7.7. Indien, vir enige rede na die aflewering van die produk, die Bank/finansiële instelling aan wie die kredietkaart gebruik is nie die prys van die produk aan die VERKOPER betaal nie of 'n terugbetaling van die prys wat betaal is versoek, sal die produk teruggestuur word aan die VERKOPER deur die Verbruiker binne 7 werksdae op die laatste. Indien die nie-betaling van die produkprys te wyte is aan 'n onbillike opdrag of beswaar van die Verbruiker aan die Bank, of 'n fout of nalatigheid, sal die versendingskoste deur die Verbruiker gedek word. Alle kontraktuele en wetlike regte van die VERKOPER word voorbehou, insluitend monitering dat dit die prys van die produk sal ontvang sonder om die teruggawe te aanvaar.
7.8. Die Verbruiker kan die verkoopprys van banke (insluitend finansiële instellings) afhaal deur kredietkaarte, paaiementkaarte, ens. In gevalle waar betaling gemaak word via , is alle geleenthede wat deur hierdie kaarte verskaf word, krediet- en/of paaiementbetalingsgeleenthede wat direk deur die kaartuitreiker verskaf word; Produkverkope wat binne hierdie raamwerk plaasvind en waarvoor die VERKOPER die prys op een slag of geleidelik invorder, is nie krediet- of paaiementverkope vir die partye van hierdie Ooreenkoms nie, dit is kontantverkope. Die VERKOPER se wetlike regte in gevalle waar verkope wettiglik as paaiementverkope beskou word (insluitend die regte om die kontrak te beëindig en/of betaling van die hele oorblywende skuld te eis tesame met wanbetalingsrente ingeval die paaiemente nie betaal word nie) is beskikbaar en voorbehou binne die raamwerk van die betrokke wetgewing. In die geval van wanbetaling deur die Verbruiker, word wanbetalingsrente toegepas teen die maandelikse koers soos bepaal deur die toepaslike wette.
7.9. Vir die produkte wat onderhewig is aan voorafbestellingsverkope, word betyds aflewering by die Verbruiker afgelewer binne 30 dae vanaf die oomblik van bevestiging van die bestelling in standaardafstandverkope, vanaf die geskatte voorraadinskrywingsdatum gespesifiseer op die produkbladsy. Indien dit nie binne die wetlike maksimum tydperk van 30 dae afgelewer kan word nie as gevolg van buitengewone omstandighede anders as normale verkoops-/afleweringstoestande (soos ongunstige weerstoestande, swaar verkeer, aardbewing, vloed, brand), sal die VERKOPER die Verbruiker in kennis stel rakende die aflewering deur die beskikbare kontakinligting te kontak. In hierdie geval kan die Verbruiker die bestelling kanselleer, 'n soortgelyke produk bestel of wag totdat die noodsituasie verby is.
7.10. Indien dit verstaan ​​word dat die VERKOPER nie die Produk onderhewig aan die Kontrak kan verskaf nie, kan hy 'n ander goed/diens van gelyke gehalte en prys lewer, mits dit die Verbruiker duidelik en op een van dieselfde wyse binne drie (3) dae vanaf die datum van kennis van hierdie situasie en verkry sy mondelinge/skriftelike goedkeuring en word dus geag sy verbintenis met betrekking tot die Ooreenkoms na te kom. Dit staan ​​die verbruiker in alle opsigte vry om die betrokke goedkeuring te gee of nie te gee nie, en in gevalle waar hy nie goedkeuring gee nie, geld die kontraktueel-wetlike bepalings ten opsigte van bestellingkansellasie (beëindiging van die Ooreenkoms).
7.11. Die verbruiker moes die prys ten volle betaal het voordat hy die produk ontvang het. Indien, vir enige rede na die aflewering van die produk, die Bank/finansiële instelling aan wie die kredietkaart gebruik is nie die prys van die produk aan die VERKOPER betaal nie of 'n terugbetaling van die prys wat betaal is versoek, sal die produk teruggestuur word aan die VERKOPER deur die Verbruiker binne 3 dae op die laatste. Indien nie-betaling van die produkprys te wyte is aan 'n fout of nalatigheid aan die kant van die Verbruiker, sal versendingskoste deur die Verbruiker gedek word. Alle ander kontraktuele en wetlike regte van die VERKOPER, insluitend die opsporing dat hy die produkprys sal ontvang sonder om die teruggawe te aanvaar, word afsonderlik en in elk geval voorbehou.
7.12. Ten einde enige huiwering te vermy; Die Verbruiker kan die verkoopprys van banke (insluitend finansiële instellings) afhaal deur kredietkaarte, paaiementkaarte, ens. In gevalle waar betaling gemaak word via , is alle geleenthede wat deur hierdie kaarte verskaf word, krediet- en/of paaiementbetalingsgeleenthede wat direk deur die kaartuitreiker verskaf word; Produkverkope wat binne hierdie raamwerk plaasvind en waarvoor die VERKOPER die prys op een slag of geleidelik invorder, is nie krediet- of paaiementverkope vir die partye van hierdie Ooreenkoms nie, maar is kontantverkope.


ARTIKEL 8 - VERBRUIKER SE REGSAANVOEKE - BEVOEGDE REGTERLIKE OWERHEDE
8.1. In geskille wat uit hierdie Ooreenkoms voortspruit, word Provinsiale en Distrik Verbruikersarbitrasiekomitees gemagtig binne die monetêre perke wat jaarliks ​​deur die Ministerie van Handel bepaal word in ooreenstemming met die wet, en Verbruikershowe word gemagtig in gevalle wat hierdie perke oorskry. In hierdie geval kan die verbruiker by die Arbitrasiekomitees en Verbruikershowe in sy of die VERKOPER se woonplek aansoek doen.
8.2. Die Verbruiker erken dat hy al die voorwaardes en verduidelikings gelees het wat in hierdie Ooreenkoms en in die bestelling-kontrak voorlopige inligting (op die WEBWERF), die basiese kenmerke van die produk(te) onderhewig aan verkoop, afleweringsvoorwaardes, betaalmetode, verkope gelees het. prys, die VERKOPER en die produk onderhewig aan verkoop dat jy vooraf kennis het van alle sake wat in Artikel 3 van hierdie Ooreenkoms geskryf is, insluitend alle ander relevante voorlopige inligting en die reg van onttrekking, persoonlike inligting-elektroniese kommunikasie en beloningspunte. jy het hulle almal elektronies op die WEBWERF gesien, en dat jy almal elektronies goedgekeur het Hy/sy aanvaar en verklaar dat hy/sy die bepalings van hierdie Ooreenkoms aanvaar deur die produk te bestel.
8.3. Voorlopige inligting en hierdie Ooreenkoms word ook gestuur na bogenoemde e-posadres wat deur die Verbruiker aan die VERKOPER verskaf is, en die bestellingsopsomming en bevestiging van ontvangs van die bestelling is ingesluit by die e-pos wat ontvang is.


ARTIKEL 9 – BETALINGSVERPLIGTING EN ONTTREKKINGSREG WAARSKUWING
9.1. Indien die Verbruiker hierdie Afstandsverkoopooreenkoms en Inligtingsvorm goedkeur, sal die prys en uitgawes van die produk(te) wat bestel is, van die Verbruiker afgehaal word via die betaalmetode wat gekies is. Sleutelkenmerke en totale prys van die produk:

PRODUK:    

EENHEIDSPRYS:

STUK:

TOTAAL:
 
Bestelling verwerking en gestuur fooie   
BETALING TOTAAL   

9.2. Die verbruiker kan die produkpryse binne die bestek van die bestelling betaal deur een van die volgende metodes te kies:

a)   Betaling per kredietkaart of debietkaart of
b)    Betaling via Digital Wallet (Garanti Pay, Pay with iyzico).

9.3. Die Verbruiker het die reg om binne 14 (veertien) dae vanaf die datum van ontvangs van die Produk aan die Ooreenkoms te onttrek, sonder om enige rede te verskaf en sonder om enige boete te betaal. Die verbruiker kan ook sy herroepingsreg uitoefen binne die tydperk tot die lewering van die goedere.
9.4. Die onttrekkingstydperk is die dag waarop die kontrak tot stand gekom het in kontrakte met betrekking tot die uitvoering van dienste; In kontrakte rakende die lewering van goedere, begin dit op die dag waarop die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker aangewys is, die goedere ontvang. Die verbruiker kan egter ook sy herroepingsreg uitoefen binne die tydperk vanaf die sluiting van die kontrak tot die lewering van die goedere. By die bepaling van die tydperk van onttrekkingsreg;
a)    Vir goedere wat onderhewig is aan 'n enkele bestelling en afsonderlik afgelewer word, die dag wanneer die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker aangewys is, die laaste goedere ontvang,
b)   In die geval van goedere wat uit meer as een stuk bestaan, die dag wanneer die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker aangewys is, die laaste stuk ontvang,
c)    In kontrakte waar gereelde aflewering van goedere vir 'n sekere tydperk gemaak word, word die dag waarop die verbruiker of die derde party wat deur die verbruiker bepaal word die eerste goedere ontvang as basis geneem.

9.5. Om die onttrekkingsreg uit te oefen, moet die Verbruiker: (i) As hy/sy 'n lid van die webwerf is, gaan na die My Bestellings-bladsy en kies die produk wat hy/sy wil terugstuur in die betrokke bestelling en die rede vir die terugsending onder die opskrif "Maklike Terugkeer" en stuur die produk(te) na die e-posadres met die Gratis Terugsendingskode wat deur die Verkoper verskaf is (ii) Indien die Verbruiker nie 'n lid van die webwerf is nie, hy/ sy kan die faktuuruitdruk na die terugstuuradres stuur deur op die "Bestellingopsporing"-knoppie regs bo op die webwerf-tuisblad te klik. Nadat u in die relevante blokkies geskryf het, op die "Navraag"-knoppie geklik het, na die terugstuurbladsy gaan, kies die produk in die betrokke bestelling wat hy wil terugstuur en die rede vir terugstuur onder die opskrif "Maklike Terugsending", ondertekening van die e-faktuurdrukstuk van die produk(te) met die Gratis Terugsendingskode verskaf deur die Verkoper en stuur dit aan die terugstuuradres. (iii) Jy kan die aanwysings wat aan die kliëntediens verskaf word volg deur die kliëntediens te kontak via die telefoonnommer in die Verkoper Kontakinligting-afdeling van hierdie inligtingsvorm, of (vi) Jy kan die duidelike kennisgewing van onttrekking stuur deur die monster in te vul onttrekkingsvorm aangeheg aan die Voorlopige Inligtingsvorm, deur ons e-posadres, kontakadres, telefoonnommer of via ons faksnommer te gebruik.

9.6. Afhangende van die metode wat verkies word, moet die Verbruiker die produk binne 10 (tien) dae vanaf die datum waarop hy sy herroepingsreg uitoefen, terugbesorg. Die produk, tesame met sy faktuur, boks, verpakking, standaardtoebehore, indien enige, en ander produkte wat saam met die produk geskenk word, moet in 'n enkele pakket, volledig en onbeskadig, teruggestuur word. Die verbruiker is nie verantwoordelik vir enige veranderinge of agteruitgang wat plaasvind as die verbruiker die produk normaalweg gebruik in ooreenstemming met die werking, tegniese spesifikasies en gebruiksinstruksies binne die onttrekkingstydperk nie. Gevolglik, indien daar enige verandering of agteruitgang in die produk is as gevolg van nie gebruik word in ooreenstemming met die gebruiksinstruksies, tegniese spesifikasies en werking tot die datum van onttrekking nie, kan die Verbruiker sy reg om te onttrek verloor.
9.7. Indien die Verbruiker die Produk stuur om teruggestuur te word via vragmaatskappye wat met die VERKOPER gekontrakteer is, sal die fooi wat aan die vervoermaatskappy betaal is vir die lewering van die produk aan die Verbruiker aan die Verbruiker gereflekteer word as die terugstuurkostebedrag.

9.8. Binne 14 (veertien) dae nadat die Verbruiker sy herroepingsreg uitgeoefen het, sal alle betalings deur die Verbruiker vir die betrokke Produk gemaak word, insluitend die afleweringskoste van die Produk, indien enige (met dien verstande dat die goedere teruggestuur word deur die vervoerder gespesifiseer deur die VERKOPER vir teruggawe), sal aan die Verbruiker betaal word Dit sal terugbetaal word aan , in ooreenstemming met die betaalinstrument wat gebruik is tydens die aankoop, en sonder om enige koste of verpligtinge aan die verbruiker aan te gaan. In transaksies wat met 'n kredietkaart gemaak is, nadat die terugbetaling van die produkprys aan die bank deur die VERKOPER gemaak is, word dit in die Verbruikersrekeninge gereflekteer nadat die terugbetalingsproses van die betrokke bank voltooi is.
9.9. Indien die veldtoglimietbedrag wat deur die VERKOPER gestel is onder die veldtoglimiet val as gevolg van die uitoefening van die onttrekkingsreg, sal die afslagbedrag wat binne die bestek van die veldtog gebruik word, gekanselleer word.
9.10. Onttrekkingkennisgewings kan aan die Verkoper gestuur word met een van die volgende opsies;
•    Indien die Verbruiker 'n lid van die Webwerf word, kan hy/sy na die My Bestellings-bladsy gaan, op die "Maklike Terugkeer"-knoppie klik, dan die produk kies wat hy/sy in die betrokke bestelling wil terugstuur en die rede vir die terugstuur en die onttrekkingkennisgewing aan die Verkoper stuur.
•    Indien die verbruiker nie 'n lid van die webwerf is nie, skryf hy, nadat hy op die "Bestelling dop"-knoppie regs bo op die webwerf tuisblad, in die venster wat oopmaak, die e-posadres wat hy gebruik het toe hy bestel het en die bestelnommer wat hy in die betrokke blokkies wil kanselleer, klik op die "Navraag"-knoppie en gaan dan na die terugstuurbladsy Onder die opskrif "Maklike Terugkeer", kan die kliënt die onttrekkingkennisgewing by die Verkoper indien deur die produk wat hy/sy te kies. wil terugstuur in die betrokke volgorde en die rede vir die terugkeer.
•    Die Verbruiker kan ons e-posadres kontak deur die voorbeeld-onttrekkingsvorm wat aan die Voorlopige Inligtingsvorm aangeheg is, in te vul. info@beebird.io U kan die kennisgewing van onttrekking per e-pos aan die Verkoper stuur na Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye Istanbul.

9.11. Situasies waarin die onttrekkingsreg nie gebruik kan word nie
Volgens die wetgewing het die Verbruiker nie die reg om te onttrek in die volgende gevalle nie:
• In kontrakte vir goedere of dienste waarvan die pryse verander na gelang van fluktuasies in finansiële markte en nie onder die beheer van die Verkoper is nie (bv. juweliersware, goud en silwer kategorie produkte);
•    In kontrakte met betrekking tot die aflewering van goedere wat voorberei is in lyn met die Koper se wense of duidelik sy persoonlike behoeftes, wat weens hul aard nie geskik is vir terugbesorging nie en die gevaar loop van vinnige agteruitgang of waarskynlik sal verval;
• In kontrakte met betrekking tot die aflewering van goedere waarvan die beskermende elemente soos verpakking, kleefband, seël en pakkie na aflewering oopgemaak is, en waarvan die terugsending om gesondheids- en higiëneredes nie geskik is nie;
•    In kontrakte met betrekking tot goedere wat na aflewering met ander produkte gemeng word en weens hul aard nie geskei kan word nie;
•    In kontrakte rakende boeke, oudio- of video-opnames, sagtewareprogramme en rekenaarverbruiksgoedere wat in tasbare vorm aangebied word, mits die beskermende elemente soos verpakking, band, seël en pakkie deur die koper oopgemaak is;
•    In kontrakte rakende die aflewering van tydskrifte soos koerante en tydskrifte, anders as dié wat binne die bestek van die intekenooreenkoms verskaf word;
• In kontrakte wat op 'n sekere datum of tydperk gemaak moet word, met betrekking tot verblyf, goederevervoer, motorhuur, voedsel- en drankvoorsiening en die gebruik van vrye tyd vir vermaak- of ontspanningsdoeleindes;
•    In kontrakte rakende die uitvoering van weddery- en loteryverwante dienste;
•    In kontrakte rakende dienste waarvan die uitvoering begin het met die goedkeuring van die verbruiker voordat die onttrekkingsreg verval; En
•    In kontrakte rakende dienste wat onmiddellik elektronies uitgevoer word en ontasbare goedere wat onmiddellik aan die verbruiker gelewer word (soos koepons).
•     Goedere of dienste uitgesluit van die omvang van die Afstandskontrakte-regulasie
Die onttrekkingsreg kan nie uitgeoefen word ten opsigte van voedselitems, drank of ander daaglikse verbruiksitems wat deur die Verkoper se gereelde aflewerings by die Koper se woning afgelewer word, en dienste in gebiede soos reis, verblyf, restaurantbesigheid en vermaaklikheidsbedryf nie.
• In gevalle waar die onttrekkingsreg gebruik word vir die hele of 'n gedeelte van die produkte onderhewig aan die bestelling (indien enige), ingeval die minimum inkopiebedrag in die VERKOPER se gratis versending (aflewering) veldtog onder die VERKOPER se gratis versending (aflewering) val. veldtog as gevolg van die onttrekkingsreg, word die hele afleweringsvragfooi wat nie binne die bestek van die veldtog ingevorder is nie, aan die Verbruiker betaal. Dit word afgetrek van die bedrag wat terugbetaal moet word. In gevalle waar die Verbruiker 'n afleweringsvragfooi betaal, word al hierdie fooi aan die Verbruiker terugbetaal.
•    Ander produkte wat saam met die produk geskenk word, moet volledig en onbeskadig in 'n enkele pakkie teruggestuur word. Die verbruiker is nie verantwoordelik vir enige veranderinge of agteruitgang wat plaasvind as die verbruiker die produk in ooreenstemming met sy werking, tegniese spesifikasies en gebruiksinstruksies binne die onttrekkingstydperk gebruik nie. Gevolglik, indien daar enige verandering of agteruitgang in die produk is as gevolg van nie gebruik word in ooreenstemming met die gebruiksinstruksies, tegniese spesifikasies en werking tot die datum van onttrekking nie, kan die Verbruiker sy reg om te onttrek verloor.