ДЕФИНИЦИИ

УЕБСАЙТ: Това е средството, чрез което ПРОДАВАЧЪТ продава своите Продукти и Услуги на Потребителя по интернет и е представен като Beebird в това споразумение.
ПРОДАВАЧ: Юридическото лице, чиято информация е включена в член 1 от настоящото споразумение.
ПРОДУКТ/ПРОДУКТИ: Включва всички стоки и услуги, продавани на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УЕБСАЙТА.
ПОТРЕБИТЕЛ: Отнася се за хора, които поръчват ПРОДУКТИ чрез УЕБСАЙТА.
ДОГОВОР: Той включва условията и задълженията по сделката за продажба, извършена от ПРОДАВАЧА към ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез УЕБСАЙТА.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА: Това са транзакции за продажба с предварителна поръчка, при които доставката на продукти, предлагани за продажба от ПРОДАВАЧА като предварителна поръчка, започва от очакваната дата на постъпване на склад, посочена на продуктовата страница.
Информация за връзка с продавача:
адрес:
Линия за оплаквания:
Имейл адрес за жалба:
факс:
Мерис №:
Предмет на Споразумението: Настоящото споразумение се отнася до продажба-доставка до Потребителя и други въпроси на следните продукти/услуги („Продукт/Продукти“), които Потребителят желае да закупи, като направи поръчка на УЕБСАЙТА, ​​включително случаите, когато Потребителят извършва транзакции с приложението на мобилното си устройство. То регламентира правата и задълженията на страните. След като потребителят потвърди това споразумение на УЕБСАЙТА, ​​цената и разходите за поръчания от него Продукт(и) се събират чрез избрания от него начин на плащане. В допълнение, това Споразумение има за цел да информира Потребителя, че доставката на продуктите, които той иска да закупи чрез предварителна поръчка, ще започне от очакваната дата на наличност, посочена на продуктовата страница.


ЧЛЕН 1 – СТРАНИ


ПРОДАВАЧ:
Заглавие:   
адрес:   
Телефон:   
Банкова сметка:   

КОНСУМАТОР:
Име, фамилия/заглавие:   
    

КОНСУМАТОР:
адрес:   
Телефон:   
Електронна поща:   

ЧЛЕН 2: ПРОДУКТ, ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Информацията за доставка, включително вида и вида, количеството, марката/модела, единичната(ите) цена(и) и продажната цена на продуктите (стоки/услуги), информацията за плащане (събиране) и мястото за доставка, уведомено от Потребителя, са посочени по-долу . Ако карго компанията, която ще извърши доставката, няма клон в местоположението на Потребителя, Потребителят трябва да вземе доставката от друг близък клон, за да бъде уведомен от ПРОДАВАЧА (Необходимата информация в това отношение ще бъде предоставена на Потребителя от д. -поща/поща, SMS или телефон).

ПРОДУКТ:    ЕДИНИЧНА ЦЕНА: БРОЙ: ОБЩО:
 
Такси за обработка на поръчки и доставка   
ПЛАЩАНЕ ОБЩО   

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА:
Име, фамилия/заглавие:   
адрес:   
Телефон:   
Електронна поща:   

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ:
Име, фамилия/заглавие:   
адрес:   
Телефон:   
Електронна поща:   

2.2. Потребителят може да заплати цените на продуктите в рамките на поръчката, като избере един от следните начини:
а)   Плащане с кредитна или дебитна карта,
b)    Плащане чрез цифров портфейл (Garanti Pay, Pay with iyzico).

ЧЛЕН 3 - ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ
A - ПРАВО НА ОТТЕГЛЕНИЕ
3.1. Потребителят има право да се откаже от Договора в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, без да посочва причина и без да дължи неустойка. Потребителят може да упражни правото си на отказ и в срока до доставката на стоката.
3.2. Срокът за право на отказ е денят, в който е установен договорът в договорите за извършване на услуги; При договори за доставка на стоки, тя започва в деня, в който потребителят или трето лице, посочено от потребителя, получи стоките. Въпреки това, потребителят може да упражни правото си на отказ в рамките на периода от сключването на договора до доставката на стоките. При определяне на периода на право на отказ;
а)    За стоки, които са предмет на една поръчка и се доставят отделно, денят, в който потребителят или третата страна, посочена от потребителя, получи последната стока,
б)   В случай на стоки, състоящи се от повече от една бройка, денят, в който потребителят или третата страна, посочена от потребителя, получи последната бройка,
в)    При договори, при които се извършва редовна доставка на стоки за определен период от време, за основа се взема денят, в който потребителят или трето лице, определено от потребителя, получи първата стока.
3.3. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може: (i) Ако той/тя е член на Уебсайта, да отиде на страницата „Моите поръчки” и да избере продукта, който иска да върне в съответната поръчка и причината за връщане под заглавието „Лесно връщане“ и получете продукта(ите) с кода за безплатна доставка, предоставен от Продавача – подпишете разпечатката на фактурата и я изпратете на адреса за връщане, (ii) Ако Потребителят не е член на Уебсайта, той/тя може да щракне върху бутона „Проследяване на поръчки” в горния десен ъгъл на началната страница на Уебсайта и след това да въведе имейл адреса, който/тя е използвал, когато е направил поръчката, и поръчката, която иска да откаже в прозореца, който се отваря, след като напише номера в съответните полета, натисне бутона "Запитване", отиде на страницата за връщане, избере продукта в съответната поръчка, която желае да върне и причината за връщане под заглавие ". Лесно връщане“, подписване на разпечатката на електронната фактура на продукта(ите) с предоставения от Продавача код за безплатна доставка за връщане и изпращане на адреса за връщане. (iii) Можете да следвате указанията, предоставени на отдела за обслужване на клиенти, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти чрез телефонния номер в секцията Информация за връзка с продавача на този информационен формуляр, или (vi) Можете да изпратите ясно известие за оттегляне, като попълните извадката формуляр за отказ, приложен към формуляра за предварителна информация, като използвате нашия имейл адрес, адрес за контакт, телефонен номер или чрез нашия номер на факс.
3.4. В зависимост от предпочитания начин, Потребителят трябва да върне продукта в рамките на 10 (десет) дни от датата, на която е упражнил правото си на отказ. Продуктът, заедно с неговата фактура, кутия, опаковка, стандартни аксесоари, ако има такива, и други продукти, подарени с продукта, трябва да бъдат върнати в един пакет, пълен и неповреден. Потребителят не носи отговорност за каквито и да било промени или влошаване, настъпили, ако потребителят използва продукта нормално в съответствие с неговата работа, технически спецификации и инструкции за употреба в рамките на периода за отказ. Съответно, ако има някаква промяна или влошаване на Продукта поради неизползване в съответствие с инструкциите за употреба, техническите спецификации и експлоатация до датата на отказ, Потребителят може да загуби правото си на отказ.
3.5. Ако Потребителят изпрати Продукта за връщане от карго компании, с които ПРОДАВАЧЪТ има споразумение (Yurtiçi Kargo, MNGKargo, UPS Cargo и др.), таксата, платена на транспортната компания за доставката на продукта до потребителя, ще бъде отразява на Потребителя като сума на разходите за връщане.
3.6. В рамките на 14 (четиринадесет) дни, след като Потребителят упражни правото си на отказ, всички плащания, направени от Потребителя за съответния Продукт, включително разходите за доставка на Продукта, ако има такива (при условие че стоките се изпращат обратно чрез посочения превозвач от ПРОДАВАЧА за връщане), ще бъдат изплатени на Потребителя. Сумата ще бъде възстановена в съответствие с платежния инструмент, използван при покупката, без да се налагат разходи или задължения към потребителя. При транзакции, извършени с кредитна карта, след възстановяване на цената на продукта към банката от ПРОДАВАЧА, тя се отразява в сметките на Потребителя след приключване на процеса на възстановяване на сумата от съответната банка.
3.7. Ако лимитът на кампанията, определен от ПРОДАВАЧА, падне под него поради упражняване на правото на отказ, сумата на отстъпката, използвана в рамките на кампанията, ще бъде анулирана.

B - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ
Уведомленията за теглене могат да бъдат изпратени до Продавача с една от следните опции;
• Ако Потребителят стане член на Уебсайта, той/тя ще отиде на страницата „Моите поръчки” и ще избере продукта, който желае да върне в съответната поръчка и причината за връщането под заглавието „Лесно връщане”. и ще изпрати известието за отказ до Продавача.
•    Ако Потребителят не е член на Уебсайта, след натискане на бутона „Проследяване на поръчка” горе вдясно на началната страница на Уебсайта, в отворилия се прозорец напишете имейл адреса, който е използвал при поръчката и поръчката номер, който желае да анулира в съответните полета, щракнете върху бутона „Запитване“ и след това отидете на страницата за връщане. Отивайки в рубриката „Лесно връщане“, клиентът ще избере продукта, който желае да върне в съответната страница. поръчка и причината за връщането и изпращане на уведомлението за отказ до Продавача.
•    Потребителят може да се свърже с нашия имейл адрес, като попълни примерния формуляр за отказ, приложен към Формуляра за предварителна информация. info@beebird.io Можете да изпратите известието за оттегляне до Продавача чрез електронна поща на Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye, İstanbul.

ЧЛЕН 4 – СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ПРАВОТО НА ОТТЕГЛЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО
4.1. Съгласно законодателството, Потребителят няма право на отказ в следните случаи:
• При договори за стоки или услуги, чиито цени се променят в зависимост от колебанията на финансовите пазари и не са под контрола на Продавача (напр. бижута, продукти от категория злато и сребро);
•    При договори за доставка на стоки, изготвени в съответствие с желанията на Купувача или явно личните му нужди, които не са подходящи за връщане поради своето естество и са застрашени от бързо разваляне или има вероятност да изтече;
•    При договори относно доставка на стоки, чиито защитни елементи като опаковка, тиксо, пломба, пакет са били отворени след доставката и чието връщане не е подходящо по здравословни и хигиенни причини;
•    При договори относно стоки, които са смесени с други продукти след доставката и не могат да бъдат разделени поради естеството си;
•    При договори относно книги, аудио- или видеозаписи, софтуерни програми и компютърни консумативи, представени в материална форма, при условие че защитните елементи като опаковка, лента, пломба и пакет са били отворени от купувача;
•    В договори относно доставка на периодични издания като вестници и списания, различни от предоставените в рамките на договора за абонамент;
• В договори, които трябва да бъдат сключени на определена дата или период, относно настаняване, превоз на стоки, коли под наем, доставка на храна и напитки и използване на свободното време за развлечение или отдих;
•    В договори относно извършването на услуги, свързани със залагане и лотария;
•    В договори относно услуги, чието изпълнение е започнало с одобрението на потребителя преди изтичане на правото на отказ; И
•    В договори относно услуги, извършвани незабавно по електронен път, и нематериални стоки, доставяни незабавно на потребителя (като купони).
•    По отношение на стоки или услуги, които са изключени от обхвата на Регламента за договорите от разстояние (хранителни продукти, напитки или други артикули за ежедневна консумация, доставени до жилището на Купувача чрез редовни доставки на Продавача, и услуги в области като пътуване, настаняване, ресторантьорство , развлекателна индустрия) Правото на отказ няма да бъде упражнено.
• В случаите, когато правото на отказ се използва за всички или за част от продуктите, предмет на поръчката (ако има такива), в случай че минималната сума за пазаруване в кампанията за безплатна доставка (доставка) на ПРОДАВАЧА падне под безплатната доставка (доставка) на ПРОДАВАЧА кампания в резултат на правото на отказ, цялата такса за доставка-карго, която не е събрана в рамките на кампанията, се заплаща на Потребителя. Тя се приспада от сумата, която трябва да бъде възстановена на . В случаите, когато Потребителят плати такса за доставка-карго, цялата тази такса се възстановява на Потребителя.
•    Други продукти, подарени с продукта, трябва да бъдат върнати пълни и неповредени в един пакет. Потребителят не носи отговорност за каквито и да е промени или влошаване, настъпили, ако потребителят използва продукта в съответствие с неговата работа, технически спецификации и инструкции за употреба в рамките на срока за отказ. Съответно, ако има някаква промяна или влошаване на Продукта поради неизползване в съответствие с инструкциите за употреба, технически спецификации и работа до датата на оттегляне, Потребителят може да загуби правото си на отказ.
4.2. Настоящите правила и условия, приложими към ПРОДАВАЧА и Потребителя по отношение на сигурността на транзакциите, защитата и поверителността на информацията, обработката-използването и търговските електронни съобщения на УЕБСАЙТА са представени на Потребителя, както следва. Потребителят може да се свърже с ПРОДАВАЧА и да се консултира по тези въпроси по всяко време чрез посочените средства за комуникация.
4.3. ПРОДАВАЧЪТ е член на Истанбулската търговска камара (ITO) и електронната информация за контакт, където можете да получите професионалния кодекс на поведение на ITO, е както следва: (www.ito.org.tr, телефон: 444 0 486).
4.4. След като Потребителят одобри и приеме Споразумението на УЕБСАЙТА с информацията по-горе/по-долу, всички споразумения ще бъдат изпратени на посочения от Потребителя имейл адрес заедно с потвърждението на поръчката; Докато потребителят има достъп до тях по всяко време, като ги запише и съхрани на своето устройство, те ще бъдат съхранявани в системите на ПРОДАВАЧА в рамките на съответните закони и за максимум три години.


ЧЛЕН 5 – СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ, КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПЕЧЕЛИ НАГРАДНИ ТОЧКИ, ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТА, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И/ИЛИ ИЗВЪРШВА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДАВАЧА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДНИ ТОЧКИ
5.1. Между организация, която предоставя наградни точки и др., и Потребителя и ПРОДАВАЧА, наградните точки могат да се използват като отстъпки при покупки от УЕБСАЙТА на ПРОДАВАЧА и др. При наличие на текущо споразумение-договор, което позволява на потребителя да предоставя следните услуги, ако потребителят е спечелил такава наградна точка поради пазаруването, предмет на настоящото споразумение, съгласно споменатото споразумение на ПРОДАВАЧА, а също и неговия договор със споменатия организация, той може да се оттегли от това Споразумение и да прекрати по друг начин/ В случаите, когато се изисква възстановяване на сумата на Потребителя при анулиране на поръчката, сумата (паричната стойност) на наградните точки, подаръците и други подобни, спечелени от Потребителя с покупката предмет на настоящото Споразумение ще бъдат възстановени от Потребителя. А именно; Освен ако не е предвиден друг метод в споразумението на ПРОДАВАЧА със съответната организация, ако Потребителят има достатъчно други наградни точки (с изключение на наградните точки, спечелени чрез пазаруване, предмет на настоящото Споразумение) със споменатата организация-система, на първо място, тези наградните точки ще бъдат изтеглени чрез приспадане (прихващане) в брой от цената, която ще бъде възстановена от ПРОДАВАЧА на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.2. Плащането, извършено от ПОТРЕБИТЕЛЯ към ПРОДАВАЧА за покупката на Продукта, предмет на настоящото Споразумение, ще бъде частично/пълно заплатено чрез наградни точки и др. В случаите, когато Продуктът, закупен по този начин, бъде върнат по начин, по който цената на Продукта ще бъде възстановена на Потребителя в съответствие със съответните разпоредби на настоящото Споразумение, наградните точки, използвани от Потребителя при ПРОДАВАЧА при закупуване на Продукта на УЕБСАЙТ и подобни артикули могат да бъдат върнати на Потребителя (отново като точки), освен ако ПРОДАВАЧЪТ няма друго споразумение със съответната организация.
5.3. Като общо правило, в случаите, когато по някакъв начин бъде установено нечестно придобиване или използване на наградни точки от Потребителя, паричната стойност на въпросните наградни точки може да бъде събрана от ПРОДАВАЧА от Потребителя (с кредитна карта, в брой и други правни методи). Тази разпоредба е валидна и за стойността на стоките, подарени на Потребителя от ПРОДАВАЧА в резултат на прилагането на такава система.
5.4. Други въпроси, свързани с придобиването и използването на наградни точки и подобни транзакции, са предмет на разпоредбите на споразуменията-договори между въпросната организация и Потребителя и ПРОДАВАЧА, като в съответните случаи ПРОДАВАЧЪТ може да упражнява всички определени права-правомощия пред Потребителя и организацията както тук, така и в горепосочените споразумения-споразумения, може да извършва съответните транзакции от името и/или за сметка на посочената организация и/или други работни места в същата система.


ЧЛЕН 6 - ПРАВИЛА ОТНОСНО СИГУРНОСТТА-ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Правилата за поверителност - политика и условия, чиито настоящи принципи са посочени по-долу, се прилагат за защитата, поверителността, обработката, използването, комуникациите и други въпроси на информацията на УЕБСАЙТА.
6.1. В рамките на системната инфраструктура на ПРОДАВАЧА са взети необходимите предпазни мерки за сигурността на информацията и транзакциите, въведени от потребителя на УЕБСАЙТА, ​​в рамките на днешните технически възможности, съобразно естеството на информацията и транзакцията. Въпреки това, тъй като въпросната информация е въведена от устройството на Потребителя, отговорност на Потребителя е да вземе необходимите предпазни мерки, включително тези по отношение на вируси и подобни вредни приложения, за да гарантира, че те са защитени от Потребителя и не могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица .
6.2. В допълнение към и потвърждаване на разрешенията-одобрения относно лични данни и търговски електронни съобщения, дадени от Потребителя чрез други средства; Информацията, получена по време на членството на Потребителя и пазаруването в УЕБСАЙТА, ​​се използва от ПРОДАВАЧА, неговите филиали, дъщерни дружества, партньори, правоприемници и/или трети лица/организации, определени от тях за предоставяне на различни продукти/услуги и всякакъв вид информация, реклама и промоция За електронни и други търговски и социални комуникации, които се извършват за целите на комуникация, промоция, продажби, маркетинг, карти за магазини, кредитни карти и заявления за членство, те могат да бъдат записани за неопределено време или за период, който се определя от споменатите и техните наследници и могат да се съхраняват в печатни/магнитни архиви, където се счете за необходимо, могат да се актуализират, споделят, предават, прехвърлят, използват и обработват по други начини. Тези данни могат също да бъдат препратени на съответните органи и съдилища, когато това се изисква от закона. Потребителят се съгласява и разрешава използването, споделянето и обработването на неговата/нейната съществуваща и нова лична и нелична информация в съответствие със законодателството за защита на личните данни и законодателството за електронната търговия в обхвата по-горе, както и да получава нетърговски електронни и други комуникации.
6.3. Потребителят винаги може да спре използването на данни и/или комуникациите, като се свърже с ПРОДАВАЧА чрез посочените комуникационни канали или като използва правото на отказ в изпратените до него електронни съобщения. Съгласно ясното уведомление на Потребителя по този въпрос, обработката на лични данни и/или комуникациите със страната се спират в рамките на законовия максимален срок; Освен това, ако желае, неговата информация, различна от тази, която се изисква по закон и/или е възможно да бъде запазена, ще бъде изтрита от системата за запис на данни или анонимизирана, така че самоличността му да не може да бъде определена. При желание от страна на потребителя, той може да възрази срещу възникването на резултат срещу себе си от сделки, свързани с обработването на личните му данни, лицата, на които се предават, като ги коригира, ако са непълни или неточни, уведомяване на коригираната информация на съответните трети страни, изтриване или унищожаване на данните, анализирането им с автоматични системи, По въпроси като обезщетение в случай на щети поради обработка
Винаги можете да се свържете с ПРОДАВАЧА и да получите информация чрез горните комуникационни канали. Заявленията и исканията по тези въпроси ще бъдат изпълнени в рамките на законовите максимални срокове или може да не бъдат приети, след като правната обосновка бъде обяснена на страната.
6.4. По отношение на всички видове информация и съдържание на УЕБСАЙТА и тяхното подреждане, преразглеждане и частично/пълно използване; Съгласно споразумението на ПРОДАВАЧА, с изключение на тези, принадлежащи на трети лица; Всички интелектуално-промишлени права и права на собственост принадлежат на ПРОДАВАЧА.
6.5. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да прави промени, които може да сметне за необходими по отношение на горните проблеми; Тези промени стават валидни веднага след като бъдат обявени от ПРОДАВАЧА на УЕБСАЙТА или по друг подходящ начин.
6.6. Други сайтове, до които се осъществява достъп от УЕБСАЙТА, ​​имат свои собствени политики за поверителност и сигурност и условия за ползване и ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да било спорове, които могат да възникнат, и техните негативни последици.


ЧЛЕН 7 – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Продуктът, предмет на поръчката, се доставя на Потребителя/третата страна/организация на адреса по-горе, на основата, посочена по-долу, при условие че законовият 30-дневен срок не е надвишен. Потребителят е информиран с това Споразумение, че за продуктите, продавани с предварителна поръчка, този период ще започне от очакваната дата на наличност, посочена на продуктовата страница, и че 30-дневният максимален срок за доставка за продуктите, платени от предварителния -поръчката ще започне от очакваната дата на наличност, посочена на съответната продуктова страница.
7.2. ПРОДАВАЧЪТ изпраща и доставя продуктите чрез договорната карго компания. Ако тази карго компания няма клон в местоположението на Потребителя, Потребителят трябва да получи Продукта от друг близък клон на карго компанията, уведомен от ПРОДАВАЧА.
7.3. С изключение на продуктите, предмет на продажба с предварителна поръчка, продуктите на склад се планира да бъдат доставени до карго в рамките на средно пет (5) работни дни от датата на поръчката. Посочените периоди се съобщават на Потребителя на етап пазарска количка, както и в информативния имейл, изпратен след приключване на поръчката. Ако тези прогнозни периоди бъдат удължени, Потребителят ще бъде информиран отделно от ПРОДАВАЧА.
7.4. По принцип и освен ако изрично не е посочено друго, разходите за доставка (такса за доставка и др.) се поемат от Потребителя. ПРОДАВАЧЪТ може да не отразява всички или част от въпросните разходи за доставка на Потребителя, в зависимост от кампаниите, които провежда към момента на продажбата и чиито условия са обявени на УЕБСАЙТА.
7.5. Ако Потребителят не присъства на адреса по време на доставката на продуктите и хората на адреса не приемат доставката, се счита, че ПРОДАВАЧЪТ е изпълнил задължението си в тази насока. Ако на адреса няма кой да получи доставката, задължение на Потребителя е да проследи и осигури изпращането на продуктите, като се свърже с карго компанията. Ако продуктът трябва да бъде доставен на лице/организация, различно от Потребителя, ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, ако това лице/организация не присъства на адреса или не приеме доставката. В тези случаи всички щети, произтичащи от късното получаване на Продукта от Потребителя и направените разходи поради чакането на Продукта в карго компанията и/или връщането на товара на ПРОДАВАЧА също принадлежат на Потребителя.
7.6. Потребителят трябва да е платил изцяло продажната цена, включително разходите, преди да получи продукта. При продажба в брой, ако цената на Продукта не е платена изцяло на ПРОДАВАЧА преди доставката, а при продажба на изплащане, ако дължимата сума на вноската не бъде платена, ПРОДАВАЧЪТ може едностранно да развали договора и да не достави Продукта. Ако по някаква причина цената на стоките или услугите не бъде платена от Потребителя или плащането бъде анулирано в банковите записи, ПРОДАВАЧЪТ се счита за освободен от задължението да достави стоките или услугите.
7.7. Ако по някаква причина след доставката на продукта банката/финансовата институция, към която е използвана кредитната карта, не плати цената на продукта на ПРОДАВАЧА или поиска възстановяване на платената цена, продуктът ще бъде върнат на ПРОДАВАЧА от ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно до 7 работни дни. Ако неплащането на цената на продукта се дължи на несправедлива инструкция или възражение на Потребителя към Банката, или грешка или небрежност, разходите за доставка ще бъдат покрити от Потребителя. Всички договорни и законови права на ПРОДАВАЧА са запазени, включително наблюдение, че ще получи цената на Продукта, без да приема връщането.
7.8. Потребителят може да събира продажната цена от банки (включително финансови институции), като използва кредитни карти, карти на вноски и др. В случаите, когато плащането се извършва чрез , всички възможности, предоставени от тези карти, са възможности за кредит и/или плащане на вноски, предоставени директно от издателя на картата; Продажбите на продукти, които се извършват в тази рамка и за които ПРОДАВАЧЪТ събира цената наведнъж или постепенно, не са продажби на кредит или разсрочено плащане за страните по това Споразумение, а са продажби в брой. Законните права на ПРОДАВАЧА в случаите, когато продажбите се считат законово за продажби на изплащане (включително правата за прекратяване на договора, ако вноските не са изплатени и/или изискване за плащане на целия оставащ дълг заедно с лихвата за забава) са налични и запазени в рамките на рамка на съответното законодателство. В случай на неизпълнение от страна на Потребителя, се начислява лихва за забава в размер на месечната ставка, както е предвидено в приложимото законодателство.
7.9. За продуктите, предмет на продажба с предварителна заявка, навременната доставка се доставя на Потребителя в рамките на 30 дни от момента на потвърждаване на поръчката при стандартни дистанционни продажби, считано от очакваната дата на влизане в наличност, посочена на продуктовата страница. Ако не може да бъде доставен в рамките на законовия максимален срок от 30 дни поради извънредни обстоятелства, различни от нормалните условия за продажба/доставка (като неблагоприятни метеорологични условия, интензивен трафик, земетресение, наводнение, пожар), ПРОДАВАЧЪТ ще уведоми Потребителя относно доставката като се свържете с наличната информация за контакт. В този случай Потребителят може да анулира поръчката, да поръча подобен продукт или да изчака, докато аварийната ситуация отмине.
7.10. Ако се разбере, че ПРОДАВАЧЪТ не може да достави Продукта, предмет на Договора, той може да достави друга стока/услуга със същото качество и цена, при условие че уведоми Потребителя ясно и чрез едно от същите средства в рамките на три (3) дни от датата на узнаване на тази ситуация и получава неговото устно/писмено одобрение и по този начин се счита, че е изпълнил ангажимента си по отношение на Споразумението. Потребителят е свободен във всяко отношение да даде или да не даде съответното одобрение, а в случаите, когато не даде съгласие, се прилагат договорно-правните разпоредби относно отказ от поръчка (прекратяване на Договора).
7.11. Потребителят трябва да е заплатил цялата цена преди да получи Продукта. Ако по някаква причина след доставката на продукта банката/финансовата институция, към която е използвана кредитната карта, не плати цената на продукта на ПРОДАВАЧА или поиска възстановяване на платената цена, продуктът ще бъде върнат на ПРОДАВАЧА от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно до 3 дни. Ако неплащането на цената на продукта се дължи на грешка или небрежност от страна на Потребителя, разходите за доставка ще бъдат поети от Потребителя. Всички други договорни и законови права на ПРОДАВАЧА, включително проследяване дали ще получи цената на Продукта, без да приема връщането, са запазени отделно и във всеки случай.
7.12. За да се избегне всякакво колебание; Потребителят може да събира продажната цена от банки (включително финансови институции), като използва кредитни карти, карти на вноски и др. В случаите, когато плащането се извършва чрез , всички възможности, предоставени от тези карти, са възможности за кредит и/или плащане на вноски, предоставени директно от издателя на картата; Продажбите на продукти, които се извършват в тази рамка и за които ПРОДАВАЧЪТ събира цената наведнъж или постепенно, не са продажби на кредит или разсрочено плащане за страните по това Споразумение, а са продажби в брой.


ЧЛЕН 8 - ПРАВНИ ЗАЯВКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - КОМПЕТЕНТНИ СЪДЕБНИ ОРГАНИ
8.1. При спорове, произтичащи от това Споразумение, Провинциалните и Областните потребителски арбитражни комисии са упълномощени в рамките на паричните лимити, определяни ежегодно от Министерството на търговията в съответствие със закона, а потребителските съдилища са упълномощени в случаи, надхвърлящи тези лимити. В този случай потребителят може да се обърне към Арбитражните комисии и потребителските съдилища по местоживеене на него или на ПРОДАВАЧА.
8.2. Потребителят потвърждава, че е прочел всички условия и обяснения, написани в настоящото Споразумение и в предварителната информация за поръчката-договор (на УЕБСАЙТА), основните характеристики на Продукта(ите), предмет на продажба, условията за доставка, метода на плащане, продажбите цена, ПРОДАВАЧЪТ и Продуктът, предмет на продажба, че имате предварителна информация за всички въпроси, описани в член 3 от това Споразумение, включително цялата друга съответна предварителна информация и правото на отказ, лична информация – електронна комуникация и условия за наградни точки. вие сте ги видели по електронен път на УЕБСАЙТА и че сте одобрили всички по електронен път. Той/тя приема и декларира, че приема разпоредбите на това Споразумение, като поръчва продукта.
8.3. Предварителната информация и това Споразумение също се изпращат на горепосочения имейл адрес, предоставен от Потребителя на ПРОДАВАЧА, а резюмето на поръчката и потвърждението за получаване на поръчката са включени в получения имейл.


ЧЛЕН 9 – ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА ОТТЕГЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
9.1. Ако Потребителят одобри това Споразумение за продажба от разстояние и Формуляр за информация, цената и разходите за поръчаните Продукти ще бъдат събрани от Потребителя чрез избрания метод на плащане. Основни характеристики и обща цена на продукта:

ПРОДУКТ:    

ЕДИНИЧНА ЦЕНА:

ПАРЧЕ:

ОБЩА СУМА:
 
Такси за обработка на поръчки и доставка   
ПЛАЩАНЕ ОБЩО   

9.2. Потребителят може да заплати цените на продуктите в рамките на поръчката, като избере един от следните начини:

a)   Плащане с кредитна карта или дебитна карта или
b)    Плащане чрез цифров портфейл (Garanti Pay, Pay with iyzico).

9.3. Потребителят има право да се откаже от Договора в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, без да посочва причина и без да дължи неустойка. Потребителят може да упражни правото си на отказ и в срока до доставката на стоката.
9.4. Срокът за право на отказ е денят, в който е установен договорът в договорите за извършване на услуги; При договори за доставка на стоки, тя започва в деня, в който потребителят или трето лице, посочено от потребителя, получи стоките. Потребителят обаче може да упражни правото си на отказ и в рамките на периода от сключването на договора до доставката на стоката. При определяне на периода на право на отказ;
а)    За стоки, които са предмет на една поръчка и се доставят отделно, денят, в който потребителят или третата страна, посочена от потребителя, получи последната стока,
b)   В случай на стоки, състоящи се от повече от една бройка, денят, в който потребителят или третата страна, посочена от потребителя, получи последната бройка,
в)    При договори, при които се извършва редовна доставка на стоки за определен период от време, за основа се взема денят, в който потребителят или трето лице, определено от потребителя, получи първата стока.

9.5. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва: (i) Ако той/тя е член на Уебсайта, да отиде на страницата Моите поръчки и да избере продукта, който иска да върне в съответната поръчка и причината за връщане под заглавието „Лесно връщане“ и изпратете продукта(ите) на имейл адреса с кода за безплатна доставка, предоставен от Продавача (ii) Ако Потребителят не е член на уебсайта, той/. тя може да изпрати разпечатката на фактурата на адреса за връщане, като щракнете върху бутона „Проследяване на поръчки“ в горния десен ъгъл на началната страница на уебсайта, след като напишете в съответните полета, щракнете върху бутона „Запитване“, отидете на страницата за връщане, изберете продукта в съответната поръчка, който желае да върне и причината за връщане под заглавие „Лесно връщане“, подписване на разпечатката на електронната фактура на продукта(ите) с предоставения от Продавача код за безплатна доставка за връщане и изпращане на адреса за връщане. (iii) Можете да следвате указанията, предоставени на отдела за обслужване на клиенти, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти чрез телефонния номер в секцията Информация за връзка с продавача на този информационен формуляр, или (vi) Можете да изпратите ясно известие за оттегляне, като попълните извадката формуляр за отказ, приложен към формуляра за предварителна информация, като използвате нашия имейл адрес, адрес за контакт, телефонен номер или чрез нашия номер на факс.

9.6. В зависимост от предпочитания начин, Потребителят трябва да върне продукта в рамките на 10 (десет) дни от датата, на която е упражнил правото си на отказ. Продуктът, заедно с неговата фактура, кутия, опаковка, стандартни аксесоари, ако има такива, и други продукти, подарени с продукта, трябва да бъдат върнати в един пакет, пълен и неповреден. Потребителят не носи отговорност за каквито и да било промени или влошаване, настъпили, ако потребителят използва продукта нормално в съответствие с неговата работа, технически спецификации и инструкции за употреба в рамките на периода за отказ. Съответно, ако има някаква промяна или влошаване на Продукта поради неизползване в съответствие с инструкциите за употреба, техническите спецификации и експлоатация до датата на отказ, Потребителят може да загуби правото си на отказ.
9.7. Ако Потребителят изпрати Продукта за връщане чрез карго компании, сключили договор с ПРОДАВАЧА, таксата, платена на транспортната компания за доставка на продукта до Потребителя, ще бъде отразена на Потребителя като сума на разходите за връщане.

9.8. В рамките на 14 (четиринадесет) дни, след като Потребителят упражни правото си на отказ, всички плащания, извършени от Потребителя за съответния Продукт, включително разходите за доставка на Продукта, ако има такива (при условие че стоките се изпращат обратно чрез посочения превозвач от ПРОДАВАЧА за връщане), ще бъде изплатен на Потребителя. Сумата ще бъде възстановена на , в съответствие с платежния инструмент, използван при покупката, и без да се налагат разходи или задължения към потребителя. При транзакции, извършени с кредитна карта, след възстановяване на цената на продукта към банката от ПРОДАВАЧА, тя се отразява в сметките на Потребителя след приключване на процеса на възстановяване на сумата от съответната банка.
9.9. Ако сумата на лимита на кампанията, зададена от ПРОДАВАЧА, падне под лимита на кампанията поради упражняване на правото на отказ, сумата на отстъпката, използвана в рамките на кампанията, ще бъде анулирана.
9.10. Уведомленията за теглене могат да бъдат изпратени до Продавача с една от следните опции;
•    Ако Потребителят е член на уебсайта, той/тя може да отиде на страницата Моите поръчки, да кликне върху бутона „Лесно връщане“, след което да избере продукта, който иска да върне в съответната поръчка и причината за върнете и изпратете известието за оттегляне до Продавача.
•    Ако Потребителят не е член на Уебсайта, след натискане на бутона „Проследяване на поръчка“ горе вдясно на началната страница на Уебсайта, в отварящия се прозорец, той записва имейл адреса, който е използвал при извършване на поръчката и номера на поръчката, която желае да анулира в съответните полета, натиска бутона "Запитване" и след това отива на страницата за връщане Под заглавието "Лесно връщане" клиентът може да изпрати уведомление за отказ до Продавача, като избере продукта, който желае. /желае да се върне по съответния ред и причината за връщането.
•    Потребителят може да се свърже с нашия имейл адрес, като попълни примерния формуляр за отказ, приложен към Формуляра за предварителна информация. info@beebird.io Можете да изпратите известието за оттегляне до Продавача чрез електронна поща на Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye Istanbul.

9.11. Ситуации, при които не може да се използва правото на отказ
Съгласно законодателството, Потребителят няма право на отказ в следните случаи:
• При договори за стоки или услуги, чиито цени се променят в зависимост от колебанията на финансовите пазари и не са под контрола на Продавача (напр. бижута, продукти от категория злато и сребро);
•    При договори за доставка на стоки, изготвени в съответствие с желанията на Купувача или явно личните му нужди, които не са подходящи за връщане поради своето естество и са застрашени от бързо разваляне или има вероятност да изтече;
•    При договори относно доставка на стоки, чиито защитни елементи като опаковка, тиксо, пломба, пакет са били отворени след доставката и чието връщане не е подходящо по здравословни и хигиенни причини;
•    При договори относно стоки, които са смесени с други продукти след доставката и не могат да бъдат разделени поради естеството си;
•    При договори относно книги, аудио- или видеозаписи, софтуерни програми и компютърни консумативи, представени в материална форма, при условие че защитните елементи като опаковка, лента, пломба и пакет са били отворени от купувача;
•    В договори относно доставка на периодични издания като вестници и списания, различни от предоставените в рамките на договора за абонамент;
• В договори, които трябва да бъдат сключени на определена дата или период, относно настаняване, превоз на стоки, коли под наем, доставка на храна и напитки и използване на свободното време за развлечение или отдих;
•    В договори относно извършването на услуги, свързани със залагане и лотария;
•    В договори относно услуги, чието изпълнение е започнало с одобрението на потребителя преди изтичане на правото на отказ; И
•    В договори относно услуги, извършвани незабавно по електронен път, и нематериални стоки, доставяни незабавно на потребителя (като купони).
•    Стоки или услуги, изключени от обхвата на Регламента за договорите от разстояние
Правото на отказ не може да бъде упражнено по отношение на хранителни артикули, напитки или други артикули за ежедневна консумация, доставени до жилището на Купувача чрез редовните доставки на Продавача и услуги в области като пътуване, настаняване, ресторантьорство и развлекателна индустрия.
• В случаите, когато правото на отказ се използва за всички или за част от продуктите, предмет на поръчката (ако има такива), в случай че минималната сума за пазаруване в кампанията за безплатна доставка (доставка) на ПРОДАВАЧА падне под безплатната доставка (доставка) на ПРОДАВАЧА кампания в резултат на правото на отказ, цялата такса за доставка-карго, която не е събрана в рамките на кампанията, се заплаща на Потребителя. Тя се приспада от сумата, която трябва да бъде възстановена на . В случаите, когато Потребителят плати такса за доставка-карго, цялата тази такса се възстановява на Потребителя.
•    Други продукти, подарени с продукта, трябва да бъдат върнати пълни и неповредени в един пакет. Потребителят не носи отговорност за каквито и да е промени или влошаване, настъпили, ако потребителят използва продукта в съответствие с неговата работа, технически спецификации и инструкции за употреба в рамките на срока за отказ. Съответно, ако има някаква промяна или влошаване на Продукта поради неизползване в съответствие с инструкциите за употреба, технически спецификации и работа до датата на оттегляне, Потребителят може да загуби правото си на отказ.