Страни

Работете в този договор https://beebird.io/ Beebird Teknoloji A.Ş., която работи чрез своя уебсайт. Компанията ще бъде известна просто като Beebird.  https://beebird.io/ Лицата, които живеят на адреса, деклариран като член на уебсайта, или които използват и имат достъп до съдържанието, без да са станали членове, ще бъдат наричани Потребители.

Потребители  https://beebird.io/ С използването на уебсайта се счита, че сте приели условията на това споразумение.

 

  1. Правата на интелектуална собственост

Информацията, текстовете, изображенията, марките, слоганите и други знаци на тази страница, както и програмите за защита на информация относно други права на интелектуална собственост, оформлението на страницата и представянето на тази уеб страница са собственост на организациите, от които Beebird има лиценз. Забранено е частично или пълно копиране, модифициране, публикуване, изпращане, разпространение или продажба на информацията на тази уеб страница или на която и да е база данни, уебсайт или софтуерен код, свързан с тази страница онлайн или чрез други медии.

 

  1. Право да правите промени в уеб страницата

Beebird си запазва правото да променя всякакви услуги, продукти, условия за използване на сайта и информацията, представена на сайта, да реорганизира сайта и да спре публикуването без предварително предупреждение. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Тези промени се считат за приети чрез използване или достъп до сайта. Тези условия важат и за други свързани уеб страници.
Karaca Home, в резултат на нарушение на договор, непозволено увреждане, небрежност или други причини; не поема отговорност за прекъсване на транзакцията, грешка, небрежност, прекъсване, изтриване, загуба, забавяне на транзакция или комуникация, компютърен вирус, грешка в комуникацията, кражба, унищожаване или неоторизирано влизане в записи, модификация или използване.

 

  1. Връзки към уеб страници

Чрез този сайт е възможно да се предоставят връзки към други сайтове, Beebird не гарантира точността на информацията на свързаните страници и не поема никакви ангажименти. Всички щети, които могат да възникнат от използването на тези сайтове, са отговорност на потребителя.

 

  1. Задължения на потребителя

 https://beebird.io/ Потребителят, който стане член на сайта, гарантира точността на цялата предоставена информация. Потребителят е отговорен за всички транзакции, извършени с неговото потребителско име и парола и всички последствия, които могат да произтекат от тези транзакции. Потребителят се задължава да не предоставя своята парола и потребителско име на други лица.

Отношение покупко-продажба не може да бъде установено, освен ако потребителят не приеме, декларира и поеме всички условия на договора за продажба.
Потребителят потвърждава, че ако Потребителят наруши задълженията, приети и поети от настоящите Условия за ползване, Beebird може да прекрати неговото/нейното членство, като анулира неговото/нейното членство, да му попречи да използва сайта в бъдеще и/или да предприеме правни действия или съдебно преследване срещу него/нея.

 

  1. Сигурно пазаруване

 https://beebird.io/ Вашата лична информация, която използвате, когато пазарувате от нас, е защитена както онлайн, така и офлайн. Информацията, предоставена при извършване на транзакции за членство и резервация, е защитена от системата за сигурност SSL. Не е възможно вашата клиентска информация да бъде видяна от трети страни и няма възможност трети страни да се намесят. За да се гарантира тази сигурност, 128-битова зона за сигурност на SSL се използва по време на членски транзакции. Това е система за криптиране, която е невъзможна за разбиване и е международен стандарт.  https://beebird.io/ Информацията, която използвате, докато извършвате транзакции чрез него, и цялата информация относно вашите транзакции са защитени чрез криптиране. Тази информация може да се използва само в зависимост от процеса на транзакция на продажба и в рамките на инструкциите, които давате. Не се показва или прехвърля на трети страни; Той се препраща само към съответната банка. При транзакции, извършени с кредитна карта, информацията за кредитната карта не се съхранява от нас и съответната информация се обработва от виртуалната пощенска система на използваната банка.

Потребител  https://beebird.io/ Тези условия влизат в сила от момента, в който започнете да използвате сайта.

BEEBIRD TECHNOLOGY INC. има право да променя тези условия по всяко време.