DEFINISJONER

NETTSTED: Det er mediet som SELGER selger sine produkter og tjenester til forbrukeren over internett og er representert som Beebird i denne avtalen.
SELGER: Den juridiske enheten hvis informasjon er inkludert i artikkel 1 i denne avtalen.
PRODUKT/PRODUKTER: Inkluderer alle varer og tjenester som selges til FORBRUKERNE på NETTSIDEN.
FORBRUKER: Refererer til personer som bestiller PRODUKTER gjennom NETTSIDEN.
KONTRAKT: Den inkluderer vilkårene og forpliktelsene for salgstransaksjonen gjort av SELGER til FORBRUKEREN via NETTSIDEN.
FORHÅNDSBESTILLING: Dette er forhåndsbestillingssalgstransaksjoner der forsendelsen av produktene som tilbys for salg av SELGER som forhåndsbestilling begynner fra den estimerte lagerinngangsdatoen som er spesifisert på produktsiden.
Selger kontaktinformasjon:
Adresse:
Klagelinje:
E-postadresse for klage:
Faks:
Meris nr:
Avtalens gjenstand: Denne avtalen gjelder salg-levering til forbrukeren og andre forhold av følgende produkter/tjenester ("Produkt/produkter") som forbrukeren ønsker å kjøpe ved å legge inn en bestilling på NETTSIDEN, inkludert tilfeller der Forbrukeren gjør transaksjoner med applikasjonen på sin mobile enhet. Det regulerer partenes rettigheter og plikter. Etter at forbrukeren bekrefter denne avtalen på NETTSIDEN, samles prisen og utgiftene til produktet/produktene han bestilte inn via betalingsmetoden han valgte. I tillegg har denne avtalen som mål å informere forbrukeren om at forsendelsen av produktene han ønsker å kjøpe ved forhåndsbestilling vil begynne fra den estimerte lagerinngangsdatoen som er spesifisert på produktsiden.


ARTIKKEL 1 - PARTER


SELGER:
Tittel:   
Adresse:   
Telefon:   
Bankkonto:   

FORBRUKER:
Navn, etternavn/tittel:   
    

FORBRUKER:
Adresse:   
Telefon:   
E-post:   

ARTIKKEL 2: KONTRAKTSEMNE PRODUKT, PRIS, BETALING OG LEVERING
2.1. Leveringsinformasjon, inkludert type og type, mengde, merke/modell, enhetspris(er) og salgspris for produktene (varene/tjenestene), betalingsinformasjon (innhenting) og leveringsstedet som er varslet av forbrukeren, er som angitt nedenfor . Dersom fraktselskapet som skal foreta leveransen ikke har en filial på forbrukerens lokasjon, må forbrukeren hente leveransen fra en annen nærliggende filial for å bli varslet av SELGER (Nødvendig informasjon i denne forbindelse vil bli gitt til forbrukeren pr. -post/post, SMS eller telefon).

PRODUKT:    ENHETSPRIS: ANTALL: TOTAL:
 
Ordrebehandling og fraktkostnader   
TOTALT BETALING   

LEVERINGSINFORMASJON:
Navn, etternavn/tittel:   
Adresse:   
Telefon:   
E-post:   

FAKTURERINGSINFORMASJON:
Navn, etternavn/tittel:   
Adresse:   
Telefon:   
E-post:   

2.2. Forbrukeren kan betale produktprisene innenfor rekkevidden av bestillingen ved å velge en av følgende metoder:
a)   Betaling med kreditt- eller debetkort,
b)    Betaling via Digital Wallet (Garanti Pay, Pay with iyzico).

ARTIKKEL 3 - ANGRERETT OG MELDING OM ANGRE
A - ANGRERETT
3.1. Forbrukeren har rett til å trekke seg fra avtalen innen 14 (fjorten) dager fra datoen for mottak av produktet, uten å oppgi noen grunn og uten å betale noen straff. Forbrukeren kan også benytte sin angrerett innen fristen frem til levering av varene.
3.2. Angrefristen er den dagen kontrakten ble etablert i kontrakter om utførelse av tjenester; I kontrakter om levering av varer starter den den dagen forbrukeren eller tredjeparten utpekt av forbrukeren mottar varene. Forbrukeren kan imidlertid også benytte sin angrerett innen perioden fra avtaleinngåelse til levering av varene. Ved fastsettelse av angrerettsperioden;
a)     For varer som er gjenstand for en enkelt bestilling og levert separat, dagen da forbrukeren eller tredjeparten utpekt av forbrukeren mottar den siste varen,
b)   Når det gjelder varer som består av mer enn én del, dagen da forbrukeren eller tredjeparten utpekt av forbrukeren mottar den siste delen,
c)    I kontrakter der regelmessig levering av varer foretas for en viss tidsperiode, tas dagen da forbrukeren eller tredjeparten bestemt av forbrukeren mottar de første varene til grunn.
3.3. For å utøve angreretten kan forbrukeren: (i) Hvis han/hun er medlem av nettstedet, gå til siden Mine bestillinger og velge produktet han/hun ønsker å returnere i den aktuelle bestillingen og årsaken for retur under overskriften "Enkel retur" og motta produktet(e) med fraktkoden for gratis retur levert av selgeren -signere fakturautskriften og sende den til returadressen, (ii) hvis forbrukeren ikke er en medlem av nettstedet, kan han/hun klikke på "Ordresporing"-knappen øverst til høyre på nettstedets hjemmeside og deretter skrive inn e-postadressen han/hun brukte ved bestillingen og bestillingen han/hun ønsker å avbryt i vinduet som åpnes Etter å ha skrevet nummeret i de relevante boksene, klikk på "Forespørsel"-knappen, gå til retursiden, velg produktet i den aktuelle bestillingen som han ønsker å returnere og årsaken til retur under overskriften ". Enkel retur", signerer utskriften av e-fakturaen av produktet(e) med fraktkoden for gratis retur levert av selgeren og sender den til returadressen. (iii) Du kan følge instruksjonene gitt til kundeservicen ved å kontakte kundeservicen via telefonnummeret i delen for selgerkontaktinformasjon i dette informasjonsskjemaet, eller (vi) du kan sende det tydelige varselet om tilbaketrekking ved å fylle ut prøven uttaksskjema vedlagt det foreløpige informasjonsskjemaet, ved å bruke vår e-postadresse, kontaktadresse, telefonnummer eller via vårt faksnummer.
3.4. Avhengig av metoden som foretrekkes, må forbrukeren returnere produktet innen 10 (ti) dager fra datoen da han/hun benyttet sin angrerett. Produktet, sammen med faktura, boks, emballasje, standard tilbehør, hvis noen, og andre produkter som leveres med produktet, må returneres komplett og uskadet i én enkelt pakke. Forbrukeren er ikke ansvarlig for eventuelle endringer eller forringelser som oppstår dersom forbrukeren bruker produktet normalt i henhold til dets drift, tekniske spesifikasjoner og bruksanvisning innen angrefristen. Følgelig, hvis det er noen endring eller forringelse av produktet på grunn av at det ikke er brukt i samsvar med bruksanvisningen, tekniske spesifikasjoner og drift frem til angrerettsdatoen, kan forbrukeren miste sin angrerett.
3.5. Dersom Forbrukeren sender Produktet som skal returneres av fraktselskapene som SELGER har avtale med (Yurtiçi Kargo, MNGKargo, UPS Cargo, etc.), vil gebyret som betales til transportselskapet for levering av produktet til forbrukeren reflekteres til forbrukeren som returkostnadsbeløpet.
3.6. Innen 14 (fjorten) dager etter at forbrukeren har benyttet sin angrerett, skal alle betalinger gjort av forbrukeren for det aktuelle produktet, inkludert eventuelle leveringskostnader for produktet (forutsatt at varene sendes tilbake gjennom spesifisert transportør av SELGER for retur), vil bli utbetalt til Forbrukeren Det vil bli refundert i henhold til betalingsinstrumentet som ble brukt ved kjøp og uten å pådra seg noen kostnader eller forpliktelser overfor forbrukeren. I transaksjoner utført med kredittkort, etter at tilbakebetalingen av produktprisen til banken er foretatt av SELGER, reflekteres det i forbrukerkontoene etter at refusjonsprosessen til den aktuelle banken er fullført.
3.7. Hvis kampanjegrensebeløpet satt av SELGER faller under på grunn av bruk av angreretten, vil rabattbeløpet som brukes innenfor kampanjens omfang, bli kansellert.

B - MELDING OM UTTAK
Tilbaketrekkingsvarsler kan sendes til selgeren med ett av følgende alternativer;
•    Hvis forbrukeren blir medlem av nettstedet, vil han/hun gå til siden Mine bestillinger og velge produktet han/hun ønsker å returnere i den aktuelle bestillingen og årsaken til returen under overskriften «Enkel retur» og vil sende meldingen om tilbaketrekking til selgeren.
•    Hvis forbrukeren ikke er medlem av nettstedet, etter å ha klikket på "Ordresporing"-knappen øverst til høyre på nettstedets hjemmeside, i vinduet som åpnes, skriv e-postadressen han brukte ved bestilling og bestillingen nummer han ønsker å avbestille i de aktuelle boksene, klikk på "Forespørsel"-knappen og gå deretter til retursiden Ved å gå til overskriften "Enkel retur" vil kunden velge produktet han/hun ønsker å returnere i den aktuelle. bestillingen og årsaken til returen og send angremeldingen til selgeren.
•    Forbrukeren kan kontakte e-postadressen vår ved å fylle ut prøveuttaksskjemaet vedlagt det foreløpige informasjonsskjemaet. info@beebird.io Du kan sende meldingen om tilbaketrekking til selgeren via e-post til Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye, İstanbul.

ARTIKKEL 4 - SAKER DER ANGRERETTEN IKKE KAN BRUKE
4.1. I henhold til lovgivningen har Forbrukeren ikke angrerett i følgende tilfeller:
• I kontrakter for varer eller tjenester hvis priser endres avhengig av svingninger i finansmarkedene og som ikke er under selgerens kontroll (f.eks. smykker, gull- og sølvprodukter);
•    I kontrakter om levering av varer utarbeidet i tråd med kjøperens ønsker eller klart hans personlige behov, som på grunn av sin natur ikke er egnet for retur og som står i fare for rask forringelse eller som kan utløpe;
• I kontrakter om levering av varer hvis beskyttelseselementer som emballasje, tape, forsegling og pakke er åpnet etter levering, og hvis retur ikke er egnet av helse- og hygienegrunner;
•    I kontrakter angående varer som er blandet med andre produkter etter levering og som ikke kan skilles på grunn av deres natur;
•    I kontrakter angående bøker, lyd- eller videoopptak, programvare og datamaskinforbruksvarer presentert i materiell form, forutsatt at de beskyttende elementene som emballasje, tape, forsegling og pakke er åpnet av kjøperen;
•    I kontrakter angående levering av tidsskrifter som aviser og magasiner, andre enn de som tilbys innenfor rammen av abonnementsavtalen;
• I kontrakter som må inngås på en bestemt dato eller periode, angående overnatting, varetransport, bilutleie, mat og drikke og bruk av fritid til underholdning eller rekreasjonsformål;
•    I kontrakter angående utførelse av spill og lotterierelaterte tjenester;
•    I kontrakter angående tjenester hvis ytelse startet med forbrukerens godkjenning før angreretten utløper; Og
•    I kontrakter angående tjenester utført umiddelbart i elektronisk miljø og immaterielle varer levert umiddelbart til forbrukeren (for eksempel kuponger).
•    Når det gjelder varer eller tjenester som er unntatt fra virkeområdet til fjernavtaleforordningen (matvarer, drikkevarer eller andre daglige forbruksvarer levert til Kjøpers bolig ved Selgers faste leveranser, og tjenester innen områder som reise, overnatting, restaurantvirksomhet , underholdningsindustrien). Angreretten vil ikke bli brukt.
• I tilfeller der angreretten benyttes for alle eller deler av produktene som er underlagt bestillingen (hvis noen), i tilfelle minimum handlebeløp i SELGERs kampanje for gratis frakt (levering) faller under SELGERs gratis frakt (levering) kampanje som følge av angreretten, betales hele leverings-lastgebyret som ikke er innkrevd innenfor kampanjens omfang. Det trekkes fra beløpet som skal refunderes til . I tilfeller der forbrukeren betaler et fraktgebyr, refunderes hele dette gebyret til forbrukeren.
•    Andre produkter som leveres med produktet må returneres komplette og uskadet i én enkelt pakke. Forbrukeren er ikke ansvarlig for eventuelle endringer eller forringelser som oppstår dersom forbrukeren bruker produktet i henhold til dets drift, tekniske spesifikasjoner og bruksanvisning innen angrefristen. Følgelig, hvis det er noen endring eller forringelse av produktet på grunn av at det ikke er brukt i samsvar med bruksanvisningen, tekniske spesifikasjoner og drift frem til angrerettsdatoen, kan forbrukeren miste sin angrerett.
4.2. Gjeldende regler og vilkår som gjelder for SELGER og forbruker angående transaksjonssikkerhet, beskyttelse og konfidensialitet av informasjon, behandling-bruk og kommersiell elektronisk kommunikasjon på NETTSIDEN presenteres for forbrukeren som følger. Forbrukeren kan kontakte SELGER og rådføre seg om disse problemene når som helst via de angitte kommunikasjonsverktøyene.
4.3. SELGER er medlem av Istanbul Chamber of Commerce (ITO), og den elektroniske kontaktinformasjonen der du kan få tak i ITOs profesjonelle atferdskodeks er som følger: (www.ito.org.tr, telefon: 444 0 486).
4.4. Etter at Forbrukeren godkjenner og aksepterer Avtalen på NETTSIDEN med informasjonen over/under, vil alle avtaler bli sendt til e-postadressen oppgitt av Forbrukeren sammen med ordrebekreftelsen; Mens forbrukeren kan få tilgang til det når som helst ved å ta opp og lagre det på enheten sin, vil de bli oppbevart i systemene til SELGER innenfor rammen av relevante lover og i maksimalt tre år.


ARTIKKEL 5 – SPESIELLE BETINGELSER SOM SKAL GJØRES NÅR FORBRUKEREN OPPJERNER BELØNINGSPUNG UNDER DEN KJØPER AV PRODUKTET UNDER KONTRAKTEN OG/ELLER FORETAR BETALING TIL SELGER VED BRUKER AV BElønningspoeng
5.1. Mellom en organisasjon som gir belønningspoeng etc. og Forbruker og SELGER kan belønningspoengene brukes som rabatter på kjøp fra SELGERS NETTSTED mv. I nærvær av en gjeldende avtale-kontrakt som tillater forbrukeren å yte følgende tjenester, hvis forbrukeren har tjent et slikt belønningspoeng på grunn av handleobjektet i denne avtalen, i henhold til SELGERs nevnte avtale og også hans kontrakt med nevnte organisasjonen, kan han trekke seg fra denne avtalen og på annen måte si opp/ I tilfeller hvor det kreves tilbakebetaling til forbrukeren ved kansellering av ordre, beløpet (pengeverdien) av belønningspoengene, gaver og lignende opptjent av forbrukeren ved kjøpet underlagt denne avtalen vil bli refundert fra forbrukeren. Nemlig; Med mindre en annen metode er angitt i SELGERs avtale med den relevante organisasjonen, hvis forbrukeren har tilstrekkelige andre belønningspoeng (bortsett fra belønningspoengene opptjent gjennom shoppingen underlagt denne avtalen) med det nevnte organisasjonssystemet, først av alt, de belønningspoeng vil bli trukket ut ved å trekke fra (motregning) i kontanter fra prisen som skal refunderes av SELGER til forbrukeren.
5.2. Betalingen foretatt av Forbrukeren til SELGER for kjøp av Produktet underlagt denne Avtalen vil delvis/helt betales med belønningspoeng osv. I tilfeller hvor produktet som er kjøpt på denne måten returneres på en måte som gjør at produktprisen vil bli refundert til forbrukeren i samsvar med de relevante bestemmelsene i denne avtalen, vil belønningspoengene brukt av forbrukeren hos SELGER under kjøp av produktet på NETTSTED og lignende varer kan returneres til Forbrukeren (igjen som poeng), med mindre SELGER har en annen avtale med den aktuelle organisasjonen.
5.3. Som en generell regel, i tilfeller der urettferdig anskaffelse eller bruk av belønningspoeng av forbrukeren oppdages på noen måte, kan pengeverdien av de aktuelle belønningspoengene samles inn av SELGER fra forbrukeren (med kredittkort, kontanter og andre juridiske metoder). Denne bestemmelsen er også gyldig for kostnadene for varer gitt som gaver til forbrukeren av SELGER som et resultat av bruken av et slikt system.
5.4. Andre forhold knyttet til anskaffelse og bruk av belønningspoeng og lignende transaksjoner er underlagt bestemmelsene i avtalene-kontraktene mellom den aktuelle organisasjonen og Forbrukeren og SELGER, og i relevante tilfeller kan SELGER utøve alle visse rettigheter-makter. foran Forbrukeren og organisasjonen både her og i de nevnte avtalene-avtaler Den kan også utføre de relevante transaksjonene på vegne av og/eller på vegne av den angitte organisasjonen og/eller andre arbeidsplasser i samme system.


ARTIKKEL 6 - REGLER ANGÅENDE SIKKERHET-PERSONVERN, PERSONLIG INFORMASJON, ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG IMMATERIELL OG INDUSTRIELL EIENDOM
Personvernreglene og vilkårene, hvis gjeldende prinsipper er angitt nedenfor, gjelder for beskyttelse, konfidensialitet, behandling-bruk, kommunikasjon og andre saker av informasjon på NETTSIDEN.
6.1. De nødvendige forholdsreglene for sikkerheten til informasjonen og transaksjonene som legges inn av forbrukeren på NETTSIDEN er tatt innenfor systeminfrastrukturen til SELGER, innenfor rammen av dagens tekniske muligheter, i henhold til informasjonens og transaksjonens art. Men siden den aktuelle informasjonen legges inn fra forbrukerens enhet, er det forbrukerens ansvar å ta nødvendige forholdsregler, inkludert de som gjelder virus og lignende skadelige applikasjoner, for å sikre at de er beskyttet av forbrukeren og ikke kan nås av uvedkommende .
6.2. I tillegg til og bekrefter tillatelsene-godkjenninger angående personopplysninger og kommersiell elektronisk kommunikasjon gitt av forbrukeren på andre måter; Informasjonen innhentet under forbrukerens medlemskap og shopping på NETTSIDEN brukes av SELGER, dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, partnere, etterfølgere og/eller tredjeparter/organisasjoner for å bli bestemt av dem for å tilby ulike produkter/tjenester og all slags informasjon, annonsering og markedsføring For elektronisk og annen kommersiell-sosial kommunikasjon som skal lages for kommunikasjon, markedsføring, salg, markedsføring, butikkkort, kredittkort og medlemskap, kan det registreres på ubestemt tid eller for en periode som bestemmes av nevnte og deres etterfølgere, og kan lagres i trykte/magnetiske arkiver, der det anses nødvendig kan oppdateres, deles, overføres, overføres, brukes og behandles på andre måter. Disse dataene kan også videresendes til relevante myndigheter og domstoler når loven krever det. Forbrukeren samtykker og tillater bruk, deling og behandling av hans/hennes eksisterende og nye personlige og ikke-personlige opplysninger i samsvar med lovgivningen om beskyttelse av personopplysninger og lovgivning om elektronisk handel innenfor rammen ovenfor, og motta ikke-kommersiell informasjon elektronisk og annen kommunikasjon.
6.3. Forbrukeren kan alltid stoppe databruk-behandling og/eller kommunikasjon ved å kontakte SELGER gjennom de angitte kommunikasjonskanalene eller ved å bruke avvisningsretten i elektronisk kommunikasjon sendt til ham. I henhold til Forbrukerens klare varsel om dette, stoppes behandling av personopplysninger og/eller kommunikasjon til parten innen den lovbestemte maksimumsfristen; I tillegg, hvis han ønsker det, vil hans opplysninger, annet enn det som er lovpålagt og/eller mulig å bevare, slettes fra dataregistreringssystemet eller anonymiseres slik at hans identitet ikke kan fastslås. Hvis forbrukeren ønsker det, kan han/hun protestere mot at det oppstår et resultat mot seg selv ved transaksjoner knyttet til behandlingen av hans/hennes personopplysninger, personene de overføres til, korrigere dem hvis de er ufullstendige eller unøyaktige, varsle den korrigerte informasjonen til relevante tredjeparter, slette eller ødelegge dataene, analysere dem med automatiske systemer, i saker som erstatning i tilfelle skade på grunn av behandling
Du kan alltid kontakte SELGER og få informasjon gjennom ovennevnte kommunikasjonskanaler. Søknader og forespørsler angående disse sakene vil bli oppfylt innen de lovbestemte maksimale periodene eller vil kanskje ikke bli akseptert etter at den juridiske begrunnelsen er forklart for parten.
6.4. Angående all slags informasjon og innhold på NETTSIDEN og deres arrangement, revisjon og delvis/full bruk; I henhold til avtalen med SELGER, bortsett fra de som tilhører andre tredjeparter; Alle intellektuelle-industrielle rettigheter og eiendomsrettigheter tilhører SELGER.
6.5. SELGER forbeholder seg retten til å foreta endringer den måtte finne nødvendig angående de ovennevnte problemene; Disse endringene blir gyldige så snart de er annonsert av SELGER på NETTSIDEN eller andre passende metoder.
6.6. Andre nettsteder som du får tilgang til fra NETTSIDEN har sine egne retningslinjer for personvernsikkerhet og bruksvilkår, og SELGER er ikke ansvarlig for eventuelle tvister som kan oppstå og deres negative konsekvenser.


ARTIKKEL 7 - GENERELLE BESTEMMELSER
7.1. Produktet som er underlagt bestillingen, leveres til forbrukeren/tredjeparten/organisasjonen på adressen ovenfor, på grunnlag angitt nedenfor, forutsatt at den lovlige 30-dagers perioden ikke overskrides. Forbrukeren informeres av denne avtalen om at for produkter som selges ved forhåndsbestilling, vil denne perioden begynne fra den estimerte lagerinngangsdatoen som er spesifisert på produktsiden, og at den maksimale 30-dagers leveringsperioden for produktene betalt av pre. -Bestillingen vil begynne fra den estimerte lagerinngangsdatoen som er spesifisert på den relevante produktsiden.
7.2. SELGER sender og leverer produktene gjennom det avtalte fraktselskapet. Hvis dette fraktselskapet ikke har en filial i Forbrukerens lokalitet, må Forbrukeren motta Produktet fra en annen nærliggende filial av fraktselskapet meddelt av SELGER.
7.3. Bortsett fra produkter som er gjenstand for forhåndsbestillingssalg, er produkter på lager planlagt levert til last innen gjennomsnittlig fem (5) virkedager fra bestillingsdatoen. De angitte periodene varsles til forbrukeren på handlekurvstadiet, samt i den informative e-posten som sendes etter at bestillingen er fullført. Hvis disse estimerte periodene forlenges, vil forbrukeren bli informert separat av SELGER.
7.4. Generelt og med mindre annet er uttrykkelig angitt, bæres leveringskostnader (fraktgebyr, etc.) av Forbrukeren. SELGER reflekterer kanskje ikke hele eller deler av de aktuelle leveringskostnadene til forbrukeren, avhengig av kampanjene den kjører på salgstidspunktet og hvis vilkår er annonsert på NETTSIDEN.
7.5. Dersom Forbrukeren ikke er tilstede på adressen under levering av produktene og personene på adressen ikke aksepterer leveransen, vil SELGER anses å ha oppfylt sin forpliktelse i denne forbindelse. Dersom det ikke er noen på adressen for å motta leveransen, er det Forbrukerens ansvar å følge opp og sørge for forsendelse av produktene ved å kontakte fraktselskapet. Dersom produktet skal leveres til en annen person/organisasjon enn Forbrukeren, kan SELGER ikke holdes ansvarlig dersom denne personen/organisasjonen ikke er tilstede på adressen eller ikke aksepterer leveransen. I disse tilfellene tilhører også eventuelle skader som følge av Forbrukerens sene mottak av Produktet og utgiftene som påløper på grunn av at Produktet venter i fraktselskapet og/eller returnerer lasten til SELGER, Forbrukeren.
7.6. Forbrukeren må ha betalt salgsprisen i sin helhet, inkludert utgifter, før produktet mottas. Ved kontantsalg, hvis Produktprisen ikke er betalt i sin helhet til SELGER før levering, og ved delsalg, hvis forfalt delbeløp ikke betales, kan SELGER ensidig kansellere kontrakten og ikke levere Produktet. Hvis, av en eller annen grunn, prisen på varene eller tjenestene ikke betales av Forbrukeren eller betalingen kanselleres i bankregistrene, anses SELGER å være fri fra forpliktelsen til å levere varene eller tjenestene.
7.7. Hvis, av en eller annen grunn etter levering av produktet, banken/finansinstitusjonen som kredittkortet ble behandlet til ikke betaler prisen på produktet til SELGER eller ber om tilbakebetaling av betalt pris, vil produktet bli returnert til SELGER av forbrukeren innen 7 virkedager senest. Dersom den manglende betalingen av produktprisen skyldes en urimelig instruks eller innsigelse fra Forbrukeren til Banken, eller en feil eller forsømmelse, dekkes fraktkostnadene av Forbrukeren. Alle kontraktsmessige og juridiske rettigheter til SELGER er forbeholdt, inkludert overvåking av at den vil motta prisen på produktet uten å godta returen.
7.8. Forbrukeren kan hente inn salgsprisen fra banker (inkludert finansinstitusjoner) ved bruk av kredittkort, avdragskort mv. I tilfeller der betaling foretas via , er alle muligheter gitt av disse kortene kreditt- og/eller avbetalingsmuligheter gitt direkte av kortutstederen; Produktsalg som finner sted innenfor denne rammen og som SELGER samler inn prisen for på en gang eller gradvis, er ikke kreditt- eller avbetalingssalg for partene i denne Avtalen, men er kontantsalg. SELGERs juridiske rettigheter i tilfeller hvor salg lovlig anses å være avbetalingssalg (inkludert rettighetene til å heve kontrakten dersom avdragene ikke betales og/eller kreve betaling av hele gjenstående gjeld sammen med forsinkelsesrenter) er tilgjengelig og forbeholdt innenfor rammen av relevant lovgivning. Ved mislighold fra forbrukeren påløper morarenter med den månedlige satsen som er fastsatt av gjeldende lover.
7.9. For produktene som er gjenstand for forhåndsbestillingssalg, leveres levering i tide til forbrukeren innen 30 dager fra tidspunktet for bekreftelse av bestillingen i standard fjernsalg, fra den estimerte lagerinnføringsdatoen som er angitt på produktsiden. Hvis det ikke kan leveres innen den lovbestemte maksimale perioden på 30 dager på grunn av ekstraordinære omstendigheter andre enn normale salgs-/leveringsforhold (som ugunstige værforhold, tung trafikk, jordskjelv, flom, brann), vil SELGER varsle forbrukeren om leveringen ved å kontakte tilgjengelig kontaktinformasjon. I dette tilfellet kan Forbrukeren kansellere bestillingen, bestille et lignende produkt eller vente til nødsituasjonen er over.
7.10. Dersom det er forstått at SELGER ikke kan levere produktet underlagt kontrakten, kan det levere en annen vare/tjeneste av lik kvalitet og pris, forutsatt at den informerer forbrukeren tydelig og på samme måte innen tre (3) dager fra kl. datoen for kjennskap til denne situasjonen og oppnår sin muntlige/skriftlige godkjenning og anses dermed å ha oppfylt sin forpliktelse angående avtalen. Forbrukeren står fritt i alle henseender til å gi eller ikke gi den aktuelle godkjenningen, og i tilfeller hvor han ikke gir godkjenning, gjelder kontraktsrettslige bestemmelser om kansellering av bestilling (oppsigelse av Avtalen).
7.11. Forbrukeren må ha betalt hele prisen før han mottar Produktet. Hvis, av en eller annen grunn etter levering av produktet, banken/finansinstitusjonen som kredittkortet ble brukt til ikke betaler prisen på produktet til SELGER eller ber om refusjon av betalt pris, vil produktet bli returnert til SELGER av forbrukeren innen 3 dager senest. Dersom manglende betaling av produktprisen skyldes feil eller uaktsomhet fra Forbrukerens side, dekkes fraktkostnader av Forbrukeren. Alle andre kontraktsmessige og juridiske rettigheter til SELGER, inkludert sporing av at den vil motta produktprisen uten å akseptere returen, er reservert separat og uansett.
7.12. For å unngå nøling; Forbrukeren kan hente inn salgsprisen fra banker (inkludert finansinstitusjoner) ved bruk av kredittkort, avdragskort mv. I tilfeller der betaling foretas via , er alle muligheter gitt av disse kortene kreditt- og/eller avbetalingsmuligheter gitt direkte av kortutstederen; Produktsalg som finner sted innenfor denne rammen og som SELGER samler inn prisen for på en gang eller gradvis, er ikke kreditt- eller avbetalingssalg for partene i denne Avtalen, men er kontantsalg.


ARTIKKEL 8 - FORBRUKERENS JURIDISKE SØKNADER - KOMPETENTE JURIDISKE MYNDIGHETER
8.1. I tvister som oppstår fra denne avtalen, er provinsielle og distrikts forbrukervoldgiftsutvalg autorisert innenfor de pengegrenser som fastsettes årlig av handelsdepartementet i samsvar med loven, og forbrukerdomstoler er autorisert i saker som overskrider disse grensene. I dette tilfellet kan forbrukeren henvende seg til voldgiftsutvalgene og forbrukerdomstolene på hans eller SELGERs bosted.
8.2. Forbrukeren erkjenner at han har lest alle betingelsene og forklaringene skrevet i denne avtalen og i den foreløpige informasjonen om bestillingskontrakten (på NETTSIDEN), de grunnleggende egenskapene til produktet(e) underlagt salg, leveringsbetingelser, betalingsmåte, salg pris, SELGER og produktet som er gjenstand for salg at du har forhåndskunnskap om alle forhold som er skrevet i artikkel 3 i denne avtalen, inkludert all annen relevant foreløpig informasjon og angrerett, personlig informasjon-elektronisk kommunikasjon og belønningspoeng. du har sett alle elektronisk på NETTSIDEN, og at du har godkjent alle elektronisk. Han/hun godtar og erklærer at han/hun godtar bestemmelsene i denne avtalen ved å bestille produktet.
8.3. Foreløpig informasjon og denne avtalen sendes også til e-postadressen ovenfor oppgitt av forbrukeren til SELGER, og bestillingssammendraget og bekreftelsen på mottak av bestillingen er inkludert i e-posten som mottas.


ARTIKKEL 9 – BETALINGSPLIKT OG ANGRERETT ADVARSEL
9.1. Hvis forbrukeren godkjenner denne fjernsalgsavtalen og informasjonsskjemaet, vil prisen og utgiftene til produktet/produktene som er bestilt, bli samlet inn fra forbrukeren via den valgte betalingsmåten. Hovedfunksjoner og totalpris for produktet:

PRODUKT:    

ENHETSPRIS:

STYKKE:

TOTAL:
 
Ordrebehandling og fraktkostnader   
TOTALT BETALING   

9.2. Forbrukeren kan betale produktprisene innenfor rekkevidden av bestillingen ved å velge en av følgende metoder:

a)   Betaling med kredittkort eller debetkort eller
b)    Betaling via Digital Wallet (Garanti Pay, Pay with iyzico).

9.3. Forbrukeren har rett til å trekke seg fra avtalen innen 14 (fjorten) dager fra datoen for mottak av produktet, uten å oppgi noen grunn og uten å betale noen straff. Forbrukeren kan også benytte sin angrerett innen perioden frem til levering av varene.
9.4. Angrefristen er den dagen kontrakten ble etablert i kontrakter om utførelse av tjenester; I kontrakter om levering av varer starter den den dagen forbrukeren eller tredjeparten utpekt av forbrukeren mottar varene. Forbrukeren kan imidlertid også benytte sin angrerett innen perioden fra avtaleinngåelse til levering av varene. Ved fastsettelse av angrerettsperioden;
a)    For varer som er gjenstand for én enkelt bestilling og levert separat, dagen da forbrukeren eller tredjeparten utpekt av forbrukeren mottar den siste varen,
b)   For varer som består av mer enn én del, dagen da forbrukeren eller tredjeparten utpekt av forbrukeren mottar den siste delen,
c)    I kontrakter der regelmessig levering av varer foretas for en viss tidsperiode, tas den dagen da forbrukeren eller tredjeparten bestemt av forbrukeren mottar de første varene til grunn.

9.5. For å utøve angreretten må forbrukeren: (i) Hvis han/hun er medlem av nettstedet, gå til siden Mine bestillinger og velge produktet han/hun ønsker å returnere i den aktuelle bestillingen og årsaken for retur under overskriften "Enkel retur" og send produktet(e) til e-postadressen med fraktkoden for gratis retur levert av selgeren (ii) Hvis forbrukeren ikke er medlem av nettstedet, hun kan sende fakturautskriften til returadressen ved å klikke på "Ordresporing"-knappen øverst til høyre på hjemmesidens hjemmeside Etter å ha skrevet i de relevante boksene, klikker du på "Forespørsel"-knappen, går til retursiden, velger produktet i den aktuelle bestillingen som han ønsker å returnere og årsaken til retur under overskriften "Enkel retur", signering av e-fakturautskriften av produktet(e) med fraktkoden for gratis retur levert av selgeren og send den til returadressen. (iii) Du kan følge instruksjonene gitt til kundeservicen ved å kontakte kundeservicen via telefonnummeret i delen for selgerkontaktinformasjon i dette informasjonsskjemaet, eller (vi) du kan sende det tydelige varselet om tilbaketrekking ved å fylle ut prøven uttaksskjema vedlagt det foreløpige informasjonsskjemaet, ved å bruke vår e-postadresse, kontaktadresse, telefonnummer eller via vårt faksnummer.

9.6. Avhengig av metoden som foretrekkes, må forbrukeren returnere produktet innen 10 (ti) dager fra datoen da han/hun benyttet sin angrerett. Produktet, sammen med fakturaen, boksen, emballasjen, standardtilbehøret, hvis noen, og andre produkter som leveres med produktet, må returneres i én enkelt pakke, komplett og uskadet. Forbrukeren er ikke ansvarlig for eventuelle endringer eller forringelser som oppstår dersom forbrukeren bruker produktet normalt i henhold til dets drift, tekniske spesifikasjoner og bruksanvisning innen angrefristen. Følgelig, hvis det er noen endring eller forringelse av produktet på grunn av at det ikke er brukt i samsvar med bruksanvisningen, tekniske spesifikasjoner og drift frem til angrerettsdatoen, kan forbrukeren miste sin angrerett.
9.7. Hvis Forbrukeren sender Produktet for å returneres via fraktselskaper som er avtalt med SELGER, vil gebyret betalt til transportselskapet for levering av produktet til Forbrukeren reflekteres til Forbrukeren som returkostnadsbeløpet.

9.8. Innen 14 (fjorten) dager etter at forbrukeren har benyttet sin angrerett, vil alle betalinger som forbrukeren har foretatt for det aktuelle produktet, inkludert eventuelle leveringskostnader for produktet (forutsatt at varene sendes tilbake gjennom spesifisert transportør av SELGER for retur), vil bli utbetalt til Forbrukeren. Det vil bli refundert til , i samsvar med betalingsinstrumentet som ble brukt ved kjøp, og uten å pådra seg noen kostnader eller forpliktelser overfor forbrukeren. I transaksjoner utført med kredittkort, etter at tilbakebetalingen av produktprisen til banken er foretatt av SELGER, reflekteres det i forbrukerkontoene etter at refusjonsprosessen til den aktuelle banken er fullført.
9.9. Dersom kampanjegrensebeløpet satt av SELGER faller under kampanjegrensen på grunn av bruk av angreretten, vil rabattbeløpet som brukes innenfor kampanjens omfang, bli kansellert.
9.10. Tilbaketrekkingsvarsler kan sendes til selgeren med ett av følgende alternativer;
•    Hvis forbrukeren er medlem av nettstedet, kan han/hun gå til Mine bestillinger-siden, klikke på «Enkel retur»-knappen og deretter velge produktet han/hun vil returnere i den aktuelle bestillingen og årsaken til returnere, og sende tilbaketrekningsvarselet til selgeren.
•    Hvis forbrukeren ikke er medlem av nettstedet, etter å ha klikket på "Ordresporing"-knappen øverst til høyre på nettstedets hjemmeside, i vinduet som åpnes, skriver han e-postadressen han brukte da han la inn bestillingen og ordrenummeret han ønsker å kansellere i de relevante boksene, klikker på "Forespørsel"-knappen og går deretter til retursiden Under overskriften "Enkel retur" kan kunden sende tilbakemelding til Selger ved å velge produktet han. /hun ønsker å returnere i den aktuelle rekkefølgen og årsaken til returen.
•    Forbrukeren kan kontakte e-postadressen vår ved å fylle ut prøveuttaksskjemaet vedlagt det foreløpige informasjonsskjemaet. info@beebird.io Du kan sende meldingen om tilbaketrekking til selgeren via e-post til Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye Istanbul.

9.11. Situasjoner der angreretten ikke kan brukes
I henhold til lovgivningen har Forbrukeren ikke angrerett i følgende tilfeller:
• I kontrakter for varer eller tjenester hvis priser endres avhengig av svingninger i finansmarkedene og som ikke er under selgerens kontroll (f.eks. smykker, gull- og sølvprodukter);
•    I kontrakter om levering av varer utarbeidet i tråd med kjøperens ønsker eller klart hans personlige behov, som på grunn av sin natur ikke er egnet for retur og som står i fare for rask forringelse eller som kan utløpe;
• I kontrakter om levering av varer hvis beskyttelseselementer som emballasje, tape, forsegling og pakke er åpnet etter levering, og hvis retur ikke er egnet av helse- og hygienegrunner;
•    I kontrakter angående varer som er blandet med andre produkter etter levering og som ikke kan skilles på grunn av deres natur;
•    I kontrakter angående bøker, lyd- eller videoopptak, programvare og datamaskinforbruksvarer presentert i materiell form, forutsatt at de beskyttende elementene som emballasje, tape, forsegling og pakke er åpnet av kjøperen;
•    I kontrakter angående levering av tidsskrifter som aviser og magasiner, andre enn de som tilbys innenfor rammen av abonnementsavtalen;
• I kontrakter som må inngås på en bestemt dato eller periode, angående overnatting, varetransport, bilutleie, mat og drikke og bruk av fritid til underholdning eller rekreasjonsformål;
•    I kontrakter angående utførelse av spill og lotterierelaterte tjenester;
•    I kontrakter angående tjenester hvis ytelse startet med forbrukerens godkjenning før angreretten utløper; Og
•    I kontrakter angående tjenester utført umiddelbart i elektronisk miljø og immaterielle varer levert umiddelbart til forbrukeren (for eksempel kuponger).
•     Varer eller tjenester ekskludert fra omfanget av fjernavtaleforordningen
Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for matvarer, drikkevarer eller andre daglige forbruksvarer levert til Kjøpers bolig gjennom faste leveranser fra Selger, og tjenester innen områder som reise, overnatting, restaurantvirksomhet og underholdningsnæring.
• I tilfeller der angreretten benyttes for alle eller deler av produktene som er underlagt bestillingen (hvis noen), i tilfelle minimum handlebeløp i SELGERs kampanje for gratis frakt (levering) faller under SELGERs gratis frakt (levering) kampanje som følge av angreretten, betales hele leverings-lastgebyret som ikke er innkrevd innenfor kampanjens omfang. Det trekkes fra beløpet som skal refunderes til . I tilfeller der forbrukeren betaler et fraktgebyr, refunderes hele dette gebyret til forbrukeren.
•    Andre produkter som leveres med produktet må returneres komplette og uskadet i én enkelt pakke. Forbrukeren er ikke ansvarlig for eventuelle endringer eller forringelser som oppstår dersom forbrukeren bruker produktet i henhold til dets drift, tekniske spesifikasjoner og bruksanvisning innen angrefristen. Følgelig, hvis det er noen endring eller forringelse av produktet på grunn av at det ikke er brukt i samsvar med bruksanvisningen, tekniske spesifikasjoner og drift frem til angrerettsdatoen, kan forbrukeren miste sin angrerett.