Beebird Technology участва в програмата на İTÜ Çekirdek, която беше избрана за „Най-добрият инкубационен център в света“ в списъка, обявен от UBI Global, който създава индекс чрез сравняване на данни за услугата, производителността и изхода на повече от 1895 инкубационни и ускорителни центрове в 94 държави.