DEFINITIES

WEBSITE: Het is het medium waarmee de VERKOPER zijn Producten en Diensten via internet aan de Consument verkoopt en in deze overeenkomst wordt weergegeven als Beebird.
VERKOPER: De rechtspersoon waarvan de gegevens zijn opgenomen in artikel 1 van deze Overeenkomst.
PRODUCT/PRODUCTEN: Omvat alle goederen en diensten die op de WEBSITE aan CONSUMENTEN worden verkocht.
CONSUMENT: Verwijst naar mensen die PRODUCTEN bestellen via de WEBSITE.
CONTRACT: Het omvat de voorwaarden en verplichtingen van de verkooptransactie die door de VERKOPER aan de CONSUMENT via de WEBSITE wordt uitgevoerd.
PRE-ORDER: Dit zijn pre-order verkooptransacties waarbij de verzending van producten die door de VERKOPER als Pre-Order te koop worden aangeboden, begint vanaf de geschatte voorraaddatum die op de productpagina is vermeld.
Contactgegevens verkoper:
Adres:
Klachtenlijn:
E-mailadres voor klacht:
Fax:
Meris Nee:
Onderwerp van de Overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de verkoop-levering aan de Consument en andere zaken van de volgende producten/diensten ("Product/Producten") die de Consument wil kopen door een bestelling te plaatsen op de WEBSITE, inclusief de gevallen waarin de Consument voert transacties uit met de applicatie op zijn mobiele apparaat. Deze regelt de rechten en plichten van de partijen. Nadat de consument deze overeenkomst op de WEBSITE heeft bevestigd, worden de prijs en de kosten van de door hem bestelde Product(en) geïnd via de door hem gekozen betaalmethode. Bovendien heeft deze Overeenkomst tot doel de Consument te informeren dat de verzending van de producten die hij via pre-order wil kopen, zal beginnen vanaf de geschatte voorraaddatum die op de productpagina staat vermeld.


ARTIKEL 1 - PARTIJEN


VERKOPER:
Titel:   
Adres:   
Telefoon:   
Bankrekening:   

KLANT:
Naam, achternaam/titel:   
    

KLANT:
Adres:   
Telefoon:   
E-mail:   

ARTIKEL 2: CONTRACTONDERWERP PRODUCT, PRIJS, BETALING EN LEVERING
2.1. Leveringsinformatie, inclusief het type en type, hoeveelheid, merk/model, eenheidsprijs(en) en verkoopprijs van de producten (goederen/diensten), betalings- (incasso)informatie en de door de consument meegedeelde leveringslocatie, zijn zoals hieronder vermeld . Als het transportbedrijf dat de levering zal uitvoeren geen filiaal heeft op de locatie van de Consument, moet de Consument de levering ophalen bij een ander filiaal in de buurt, zodat de VERKOPER hiervan op de hoogte wordt gesteld (de noodzakelijke informatie hierover zal aan de Consument worden verstrekt via e-mail). -mail/mail, sms of telefoon).

PRODUCT:    EENHEIDSPRIJS: AANTAL: TOTAAL:
 
Orderverwerking en verzendkosten   
BETALING TOTAAL   

LEVERINGSINFORMATIE:
Naam, achternaam/titel:   
Adres:   
Telefoon:   
E-mail:   

FACTURATIE GEGEVENS:
Naam, achternaam/titel:   
Adres:   
Telefoon:   
E-mail:   

2.2. De consument kan de productprijzen in het kader van de bestelling betalen door een van de volgende methoden te kiezen:
a)  Betaling met creditcard of betaalkaart,
b)    Betaling via digitale portemonnee (Garanti Pay, Pay with iyzico).

ARTIKEL 3 - HERROEPINGSRECHT EN KENNISGEVING VAN HERROEPING
A - HERROEPINGSRECHT
3.1. De Consument heeft het recht om binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst van het Product de Overeenkomst te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete. De consument kan zijn herroepingsrecht ook uitoefenen binnen de periode tot aan de levering van de goederen.
3.2. De herroepingstermijn is de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen bij overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten; Bij overeenkomsten betreffende de levering van goederen gaat de termijn in op de dag dat de consument, of een door de consument aangewezen derde, de goederen in ontvangst neemt. De consument kan zijn herroepingsrecht echter ook uitoefenen binnen de periode vanaf het sluiten van de overeenkomst tot de levering van de goederen. Bij het bepalen van de termijn van het herroepingsrecht;
a)     Voor goederen die het voorwerp uitmaken van één bestelling en afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument of de door de consument aangewezen derde het laatste goed ontvangt,
b)  In geval van goederen die uit meer dan één stuk bestaan: de dag waarop de consument of de door de consument aangewezen derde het laatste stuk ontvangt,
c) Bij overeenkomsten waarbij regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode plaatsvindt, wordt uitgegaan van de dag waarop de consument of de door de consument bepaalde derde partij de eerste goederen ontvangt.
3.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Consument: (i) Als hij/zij lid is van de Website, naar de pagina Mijn Bestellingen gaan en het product selecteren dat hij/zij wil retourneren in de betreffende bestelling en de reden voor de retourzending onder de rubriek "Gemakkelijk retourneren" en ontvang het/de product(en) met de gratis retourverzendcode die door de verkoper is verstrekt - onderteken de factuurafdruk en stuur deze naar het retouradres, (ii) Als de consument geen lid van de Website, kan hij/zij klikken op de knop "Bestellingen volgen" rechtsboven op de startpagina van de Website en vervolgens het e-mailadres invoeren dat hij/zij heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling en de bestelling die hij/zij wil plaatsen annuleren in het venster dat wordt geopend. Nadat u het nummer in de betreffende vakjes heeft geschreven, klikt u op de knop "Aanvraag", gaat u naar de retourpagina en selecteert u in de betreffende bestelling het product dat u wilt retourneren en de reden van retour onder het kopje ". Easy Return", onderteken de afdruk van de e-factuur van het/de product(en) met de gratis retourverzendcode die door de verkoper is verstrekt en stuur deze naar het retouradres. (iii) U kunt de aanwijzingen aan de klantenservice volgen door contact op te nemen met de klantenservice via het telefoonnummer in het gedeelte Contactgegevens verkoper van dit informatieformulier, of (vi) U kunt de duidelijke kennisgeving van herroeping sturen door het voorbeeld in te vullen het herroepingsformulier dat bij het Voorlopig Informatieformulier is gevoegd, met behulp van ons e-mailadres, contactadres, telefoonnummer of via ons faxnummer.
3.4. Afhankelijk van de gewenste methode moet de consument het product retourneren binnen 10 (tien) dagen vanaf de datum waarop hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Het product, samen met de factuur, doos, verpakking, eventuele standaardaccessoires en andere producten die bij het product worden geleverd, moeten in één enkele verpakking, compleet en onbeschadigd, worden geretourneerd. De consument is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of verslechteringen die optreden als de consument het product binnen de herroepingstermijn normaal gebruikt in overeenstemming met de werking, technische specificaties en gebruiksinstructies. Als er dus enige verandering of verslechtering van het Product optreedt doordat het Product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies, technische specificaties en werking tot de datum van herroeping, kan de Consument zijn herroepingsrecht verliezen.
3.5. Als de Consument het Product opstuurt om te worden geretourneerd door de vrachtbedrijven waarmee de VERKOPER een overeenkomst heeft (Yurtiçi Kargo, MNGKargo, UPS Cargo, enz.), zal de vergoeding die aan het transportbedrijf wordt betaald voor de levering van het product aan de consument aan de Consument worden weerspiegeld als het bedrag van de retourkosten.
3.6. Binnen 14 (veertien) dagen nadat de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle betalingen die de Consument voor het betreffende Product heeft gedaan, inclusief de eventuele bezorgkosten van het Product (op voorwaarde dat de goederen worden teruggestuurd via de aangegeven vervoerder door de VERKOPER voor retourzending), wordt aan de Consument betaald. Het bedrag wordt terugbetaald in overeenstemming met het betaalmiddel dat bij de aankoop is gebruikt en zonder dat er kosten of verplichtingen voor de consument ontstaan. Bij transacties met een creditcard wordt de productprijs, nadat de VERKOPER de prijs van het product aan de bank heeft terugbetaald, weerspiegeld in de consumentenrekeningen nadat het terugbetalingsproces van de betreffende bank is voltooid.
3.7. Als het door de VERKOPER ingestelde campagnelimietbedrag onderschrijdt als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht, wordt het kortingsbedrag dat in het kader van de campagne wordt gebruikt, geannuleerd.

B - KENNISGEVING VAN INTREKKING
Kennisgevingen over herroeping kunnen op een van de volgende manieren naar de verkoper worden verzonden;
•    Als de Consument lid wordt van de Website, gaat hij/zij naar de pagina Mijn Bestellingen en selecteert hij/zij in de betreffende bestelling het product dat hij/zij wil retourneren en de reden van retournering onder het kopje "Gemakkelijk retourneren" en de mededeling van herroeping naar de verkoper sturen.
•    Als de consument geen lid is van de website, nadat hij op de knop 'Bestellingen volgen' heeft geklikt in de rechterbovenhoek van de startpagina van de website, schrijft u in het geopende venster het e-mailadres op dat hij heeft gebruikt bij het bestellen en de bestelling. nummer dat hij wil annuleren in de betreffende vakjes, klik op de knop "Aanvraag" en ga vervolgens naar de retourpagina. Door naar de rubriek "Gemakkelijk retourneren" te gaan, selecteert de klant in het betreffende product het product dat hij/zij wil retourneren bestelling en de reden van de retourzending en stuur het herroepingsbericht naar de verkoper.
•    De consument kan contact opnemen met ons e-mailadres door het voorbeeldformulier voor herroeping in te vullen dat bij het voorlopige informatieformulier is gevoegd. info@beebird.io U kunt de kennisgeving van herroeping per e-mail naar Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye, Istanbul sturen.

ARTIKEL 4 - GEVALLEN WAARIN HET HERROEPINGSRECHT NIET KAN WORDEN GEBRUIKT
4.1. Volgens de wetgeving heeft de Consument geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
•    In contracten met betrekking tot goederen of diensten waarvan de prijzen veranderen afhankelijk van schommelingen op de financiële markten en die niet onder de controle van de Verkoper staan ​​(bijvoorbeeld producten uit de categorie sieraden, goud en zilver);
•    In overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn opgesteld in overeenstemming met de wensen van de Koper of duidelijk zijn persoonlijke behoeften, die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor terugzending en het gevaar lopen snel te bederven of waarschijnlijk zullen verlopen;
• In overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen waarvan de beschermende elementen zoals verpakking, tape, zegel en verpakking na levering zijn geopend en waarvan de terugzending om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt is;
•    Bij overeenkomsten met betrekking tot goederen die na levering met andere producten worden vermengd en vanwege hun aard niet gescheiden kunnen worden;
•    In overeenkomsten met betrekking tot boeken, audio- of video-opnamen, softwareprogramma's en computerverbruiksartikelen die in tastbare vorm worden gepresenteerd, op voorwaarde dat de beschermende elementen zoals verpakking, tape, zegel en verpakking door de koper zijn geopend;
•    In overeenkomsten betreffende de levering van tijdschriften zoals kranten en tijdschriften, anders dan die welke worden verstrekt in het kader van de abonnementsovereenkomst;
• In contracten die op een bepaalde datum of periode moeten worden gesloten met betrekking tot accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, voedsel- en drankvoorziening en het gebruik van vrije tijd voor amusements- of recreatiedoeleinden;
•    In contracten met betrekking tot de uitvoering van weddenschappen en loterijgerelateerde diensten;
•    Bij overeenkomsten met betrekking tot diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen voordat het herroepingsrecht is verlopen; En
•    In overeenkomsten met betrekking tot direct elektronisch uitgevoerde diensten en immateriële goederen die direct aan de consument worden geleverd (zoals kortingsbonnen).
•    In termen van goederen of diensten die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de Verordening inzake overeenkomsten op afstand (voedingsmiddelen, dranken of andere dagelijkse consumptieartikelen die bij de woning van de Koper worden geleverd door middel van reguliere leveringen van de Verkoper, en diensten op gebieden zoals reizen, accommodatie, restaurantzaken , entertainmentindustrie) Er wordt geen gebruik gemaakt van het herroepingsrecht.
• In gevallen waarin het herroepingsrecht wordt gebruikt voor alle of een deel van de producten die deel uitmaken van de bestelling (indien van toepassing), in het geval dat het minimale winkelbedrag in de gratis verzending (levering) campagne van de VERKOPER lager is dan de gratis verzending (levering) van de VERKOPER. campagne als gevolg van het herroepingsrecht, worden de volledige leverings- en vrachtkosten die niet in het kader van de campagne zijn geïnd, aan de consument betaald. Deze worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag aan . In gevallen waarin de Consument bezorgkosten betaalt, worden deze kosten volledig aan de Consument terugbetaald.
•    Andere producten die bij het product worden geleverd, moeten compleet en onbeschadigd in één verpakking worden geretourneerd. De consument is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of verslechteringen die optreden als de consument het product binnen de herroepingstermijn gebruikt in overeenstemming met de werking, technische specificaties en gebruiksinstructies. Als er dus enige verandering of verslechtering van het Product optreedt doordat het Product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies, technische specificaties en werking tot de datum van herroeping, kan de Consument zijn herroepingsrecht verliezen.
4.2. De huidige regels en voorwaarden die van toepassing zijn op de VERKOPER en de Consument met betrekking tot transactieveiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid van informatie, verwerking-gebruik en commerciële elektronische communicatie op de WEBSITE worden als volgt aan de Consument gepresenteerd. De consument kan op elk moment contact opnemen met de VERKOPER en over deze kwesties overleggen via de aangegeven communicatiemiddelen.
4.3. VERKOPER is lid van de Kamer van Koophandel van Istanbul (ITO) en de elektronische contactgegevens waar u de professionele gedragscode van ITO kunt verkrijgen, zijn als volgt: (www.ito.org.tr, telefoon: 444 0 486).
4.4. Nadat de Consument de Overeenkomst op de WEBSITE met de bovenstaande/onderstaande gegevens heeft goedgekeurd en aanvaard, worden alle overeenkomsten samen met de orderbevestiging naar het door de Consument opgegeven e-mailadres verzonden; Hoewel de consument er op elk moment toegang toe heeft door ze op te nemen en op zijn apparaat op te slaan, worden ze in de systemen van de VERKOPER bewaard binnen het kader van de relevante wetten en gedurende maximaal drie jaar.


ARTIKEL 5 – SPECIALE VOORWAARDEN DIE WORDEN TOEGEPAST WANNEER DE CONSUMENT BELONINGSPUNTEN VERDIENT TIJDENS DE AANKOOP VAN HET PRODUCT DAT ONDER HET CONTRACT IS AANGESCHAFT EN/OF AAN DE VERKOPER BETAALT MET BELONINGSPUNTEN
5.1. Tussen een organisatie die spaarpunten etc. verstrekt en de Consument en de VERKOPER kunnen de spaarpunten worden gebruikt als kortingen op aankopen via de WEBSITE van de VERKOPER etc. In aanwezigheid van een lopend overeenkomstcontract waarmee de consument de volgende diensten kan leveren, als de consument een dergelijk beloningspunt heeft verdiend vanwege het winkelobject dat onder deze overeenkomst valt, volgens de genoemde overeenkomst van de VERKOPER en ook zijn contract met de genoemde organisatie, kan hij zich terugtrekken uit deze Overeenkomst en anderszins beëindigen. In gevallen waarin een terugbetaling aan de Consument vereist is bij annulering van de bestelling, het bedrag (geldwaarde) van de beloningspunten, geschenken en dergelijke die de Consument heeft verdiend met de aankoop waarop deze Overeenkomst van toepassing is, zullen door de Consument worden terugbetaald. Namelijk; Tenzij een andere methode is bepaald in de overeenkomst van de VERKOPER met de betreffende organisatie, als de Consument over voldoende andere beloningspunten beschikt (behalve de beloningspunten verdiend via het winkelen waarop deze Overeenkomst van toepassing is) bij genoemd organisatiesysteem, worden in de eerste plaats die Spaarpunten worden ingetrokken door contante aftrek (verrekening) van de door de VERKOPER aan de Consument terug te betalen prijs.
5.2. Bij de aankoop van het Product waarop deze Overeenkomst van toepassing is, kan de betaling door de Consument aan de VERKOPER gedeeltelijk/volledig worden gedaan door middel van spaarpunten, enz. In gevallen waarin het op deze manier gekochte Product wordt geretourneerd op een manier dat de prijs van het Product aan de Consument wordt terugbetaald in overeenstemming met de relevante bepalingen van deze Overeenkomst, worden de spaarpunten die de Consument bij de VERKOPER heeft gebruikt tijdens de aankoop van het Product op de WEBSITE en soortgelijke artikelen kunnen (opnieuw als punten) aan de Consument worden geretourneerd, tenzij VERKOPER een andere overeenkomst heeft met de betreffende organisatie.
5.3. Als algemene regel geldt dat in gevallen waarin op enigerlei wijze oneerlijke verwerving of gebruik van beloningspunten door de Consument wordt ontdekt, het geldwaardebedrag van de betreffende beloningspunten door de VERKOPER bij de Consument kan worden geïnd (met creditcard, contant geld of andere juridische methoden). Deze bepaling geldt ook voor de kosten van goederen die door de VERKOPER aan de Consument worden gegeven als gevolg van de toepassing van een dergelijk systeem.
5.4. Andere zaken met betrekking tot de verwerving en het gebruik van spaarpunten en soortgelijke transacties zijn onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomsten-contracten tussen de betreffende organisatie en de Consument en de VERKOPER, en in relevante gevallen kan de VERKOPER alle bepaalde rechten-bevoegdheden uitoefenen ten overstaan ​​van de Consument en de organisatie zowel hierin als in de bovengenoemde overeenkomsten. Hij kan de betreffende transacties ook namens en/of namens de genoemde organisatie en/of andere werkplekken in hetzelfde systeem uitvoeren.


ARTIKEL 6 - REGELS BETREFFENDE BEVEILIGING-PRIVACY, PERSOONLIJKE INFORMATIE, ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
Het privacybeleid en de voorwaarden, waarvan de huidige principes hieronder worden vermeld, zijn van toepassing op de bescherming, vertrouwelijkheid, verwerking-gebruik, communicatie en andere zaken van informatie op de WEBSITE.
6.1. De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van de informatie en transacties die door de consument op de WEBSITE zijn ingevoerd, zijn genomen binnen de systeeminfrastructuur van de VERKOPER, binnen de reikwijdte van de huidige technische mogelijkheden, afhankelijk van de aard van de informatie en transactie. Aangezien de betreffende informatie echter wordt ingevoerd vanaf het apparaat van de Consument, is het de verantwoordelijkheid van de Consument om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, inclusief die met betrekking tot virussen en soortgelijke schadelijke toepassingen, om ervoor te zorgen dat deze door de Consument worden beschermd en niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen. .
6.2. In aanvulling op en bevestiging van de toestemmingen-goedkeuringen met betrekking tot persoonsgegevens en commerciële elektronische communicatie die de Consument op andere wijze heeft gegeven; De informatie die wordt verkregen tijdens het lidmaatschap van de Consument en het winkelen op de WEBSITE wordt gebruikt door de VERKOPER, zijn aangesloten ondernemingen, dochterondernemingen, partners, opvolgers en/of door hen aan te wijzen derden/organisaties om verschillende producten/diensten en allerlei soorten informatie te leveren, reclame en promotie Voor elektronische en andere commercieel-sociale communicatie ten behoeve van communicatie, promotie, verkoop, marketing, winkelkaart-, creditcard- en lidmaatschapsaanvragen kan deze voor onbepaalde tijd of voor een door de opdrachtgever te bepalen periode worden vastgelegd. bovengenoemde en hun opvolgers, en kunnen worden opgeslagen in gedrukte/magnetische archieven, waar dit nodig wordt geacht, kunnen worden bijgewerkt, gedeeld, verzonden, overgedragen, gebruikt en op andere manieren verwerkt. Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de relevante autoriteiten en rechtbanken wanneer dit wettelijk vereist is. De consument geeft toestemming en staat het gebruik, delen en verwerken toe van zijn/haar bestaande en nieuwe persoonlijke en niet-persoonlijke informatie in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wetgeving inzake elektronische handel binnen het bovenstaande toepassingsgebied, en om niet-commerciële informatie te ontvangen elektronische en andere communicatie.
6.3. De consument kan de verwerking van het gegevensgebruik en/of de communicatie altijd stopzetten door contact op te nemen met de VERKOPER via de aangegeven communicatiekanalen of door gebruik te maken van het recht van weigering in de elektronische communicatie die hem wordt toegezonden. Volgens de duidelijke mededeling van de Consument hierover wordt de verwerking van persoonsgegevens en/of de communicatie aan de partij binnen de wettelijke maximumtermijn stopgezet; Bovendien worden, indien hij dat wenst, zijn gegevens, anders dan wat wettelijk verplicht en/of bewaard moet blijven, uit het gegevensregistratiesysteem verwijderd of geanonimiseerd zodat zijn identiteit niet kan worden vastgesteld. Als de consument dat wenst, kan hij/zij bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen hem/haarzelf door transacties die verband houden met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, de personen aan wie deze worden doorgegeven, en deze corrigeren als deze onvolledig of onjuist zijn, het doorgeven van de gecorrigeerde gegevens aan de betreffende derden, het verwijderen of vernietigen van de gegevens, het analyseren ervan met automatische systemen, in zaken als vergoeding bij schade door verwerking
U kunt altijd contact opnemen met de VERKOPER en informatie verkrijgen via de bovenstaande communicatiekanalen. Aanvragen en verzoeken met betrekking tot deze zaken worden binnen de wettelijke maximumtermijnen afgehandeld of worden mogelijk niet aanvaard nadat de wettelijke rechtvaardiging aan de partij is uitgelegd.
6.4. Met betrekking tot alle soorten informatie en inhoud van de WEBSITE en hun indeling, herziening en gedeeltelijk/volledig gebruik; Volgens de toestemming van de VERKOPER, behalve die van andere derden; Alle intellectueel-industriële rechten en eigendomsrechten behoren toe aan de VERKOPER.
6.5. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht met betrekking tot de bovenstaande kwesties; Deze wijzigingen worden van kracht zodra ze door de VERKOPER op de WEBSITE of op een andere geschikte manier worden aangekondigd.
6.6. Andere sites waartoe u toegang krijgt via de WEBSITE hebben hun eigen privacy-beveiligingsbeleid en gebruiksvoorwaarden, en de VERKOPER is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​en de negatieve gevolgen daarvan.


ARTIKEL 7 - ALGEMENE BEPALINGEN
7.1. Het Product waarop de bestelling betrekking heeft, wordt geleverd aan de Consument/derde/organisatie op bovenstaand adres, op de hieronder aangegeven basis, op voorwaarde dat de wettelijke termijn van 30 dagen niet wordt overschreden. De Consument wordt er door deze Overeenkomst van op de hoogte gesteld dat, voor producten die via pre-order worden verkocht, deze periode ingaat op de geschatte voorraaddatum die op de productpagina is vermeld, en dat de maximale leveringstermijn van 30 dagen voor de producten die vooraf zijn betaald -de bestelling begint vanaf de geschatte voorraaddatum die op de relevante productpagina is aangegeven.
7.2. VERKOPER verzendt en levert de Producten via het gecontracteerde vrachtbedrijf. Als dit vrachtbedrijf geen filiaal heeft op de locatie van de Consument, moet de Consument het Product ontvangen van een ander nabijgelegen filiaal van het vrachtbedrijf, op de hoogte gesteld door de VERKOPER.
7.3. Met uitzondering van producten waarvoor pre-orderverkoop geldt, wordt de levering van Producten op voorraad gepland binnen gemiddeld vijf (5) werkdagen vanaf de besteldatum. De opgegeven termijnen worden aan de Consument meegedeeld in het stadium van het winkelwagentje, evenals in de informatieve e-mail die wordt verzonden nadat de bestelling is voltooid. Indien deze geschatte termijnen worden verlengd, wordt de Consument afzonderlijk geïnformeerd door de VERKOPER.
7.4. In het algemeen en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de leveringskosten (verzendkosten enz.) voor rekening van de consument. Het is mogelijk dat de VERKOPER de leveringskosten in kwestie niet geheel of gedeeltelijk aan de Consument doorberekent, afhankelijk van de campagnes die hij voert op het moment van de verkoop en waarvan de voorwaarden op de WEBSITE worden aangekondigd.
7.5. Indien de Consument tijdens de bezorging van de producten niet op het adres aanwezig is en de personen op het adres de levering niet in ontvangst nemen, wordt de VERKOPER geacht aan zijn verplichting dienaangaande te hebben voldaan. Als er niemand op het adres is om de levering in ontvangst te nemen, is het de verantwoordelijkheid van de consument om de verzending van de producten op te volgen en te garanderen door contact op te nemen met het vrachtbedrijf. Indien het product geleverd moet worden aan een andere persoon/organisatie dan de Consument, kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld indien deze persoon/organisatie niet aanwezig is op het adres of de levering niet in ontvangst neemt. In deze gevallen komt de schade die voortvloeit uit de late ontvangst van het Product door de Consument en de kosten die voortvloeien uit het wachten van het Product in het vrachtbedrijf en/of het terugsturen van de vracht naar de VERKOPER, eveneens toe aan de Consument.
7.6. De Consument moet de verkoopprijs volledig hebben betaald, inclusief kosten, voordat hij het Product ontvangt. Bij contante verkopen, als de prijs van het Product niet vóór de levering volledig aan de VERKOPER is betaald, en bij verkopen op afbetaling, als het verschuldigde termijnbedrag niet is betaald, kan de VERKOPER het contract eenzijdig opzeggen en het Product niet leveren. Indien om welke reden dan ook de prijs van de goederen of diensten niet door de Consument wordt betaald of de betaling in de bankadministratie wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht vrij te zijn van de verplichting om de goederen of diensten te leveren.
7.7. Als de bank/financiële instelling waarbij de creditcard is gebruikt, om welke reden dan ook na de levering van het product, de prijs van het Product niet aan de VERKOPER betaalt of om terugbetaling van de betaalde prijs vraagt, wordt het Product teruggestuurd naar de VERKOPER door de Consument uiterlijk binnen 7 werkdagen. Indien de niet-betaling van de productprijs het gevolg is van een oneerlijke instructie of bezwaar van de Consument aan de Bank, dan wel van een fout of nalatigheid, komen de verzendkosten voor rekening van de Consument. Alle contractuele en wettelijke rechten van de VERKOPER zijn voorbehouden, inclusief het toezicht dat hij de prijs van het Product zal ontvangen zonder de retourzending te accepteren.
7.8. De Consument kan de verkoopprijs bij banken (inclusief financiële instellingen) innen met behulp van creditcards, betaalkaarten, enz. In gevallen waarin betaald wordt via , zijn alle mogelijkheden die deze kaarten bieden krediet- en/of termijnbetalingsmogelijkheden die rechtstreeks door de kaartuitgever worden aangeboden; Productverkopen die binnen dit kader plaatsvinden en waarvoor de VERKOPER de prijs in één keer of geleidelijk int, zijn voor de partijen bij deze Overeenkomst geen krediet- of termijnverkopen, maar contante verkopen. De wettelijke rechten van de VERKOPER in gevallen waarin verkopen wettelijk worden beschouwd als verkopen op afbetaling (inclusief het recht om het contract te beëindigen als de termijnen niet worden betaald en/of betaling van de volledige resterende schuld samen met vertragingsrente te eisen) zijn beschikbaar en voorbehouden binnen de kader van de relevante wetgeving. In geval van wanbetaling door de Consument wordt vertragingsrente toegepast tegen het maandelijkse tarief zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving.
7.9. Voor de producten die onder voorbestelling vallen, wordt de tijdige levering aan de Consument geleverd binnen 30 dagen vanaf het moment van bevestiging van de bestelling bij standaardverkoop op afstand, vanaf de geschatte voorraaddatum die op de productpagina is vermeld. Als het niet binnen de wettelijke maximale termijn van 30 dagen kan worden geleverd vanwege buitengewone omstandigheden die anders zijn dan de normale verkoop-/leveringsomstandigheden (zoals ongunstige weersomstandigheden, druk verkeer, aardbeving, overstroming, brand), zal de VERKOPER de Consument op de hoogte stellen van de levering. door contact op te nemen met de beschikbare contactgegevens. In dit geval kan de consument de bestelling annuleren, een soortgelijk product bestellen of wachten tot de noodsituatie voorbij is.
7.10. Als het duidelijk is dat de VERKOPER het Product waarop het Contract betrekking heeft niet kan leveren, kan hij een ander goed/dienst van gelijke kwaliteit en prijs leveren, op voorwaarde dat hij de Consument op duidelijke wijze en op dezelfde manier informeert binnen drie (3) dagen vanaf de datum waarop zij kennis neemt van deze situatie en haar mondelinge/schriftelijke goedkeuring verkrijgt. Het staat de consument in alle opzichten vrij om de betreffende goedkeuring al dan niet te geven, en in gevallen waarin hij geen toestemming geeft, zijn de contractueel-juridische bepalingen inzake het annuleren van de bestelling (beëindiging van de Overeenkomst) van toepassing.
7.11. De Consument moet de prijs volledig hebben betaald voordat hij het Product ontvangt. Als de bank/financiële instelling waarbij de creditcard is gebruikt, om welke reden dan ook na de levering van het product, de prijs van het Product niet aan de VERKOPER betaalt of om terugbetaling van de betaalde prijs vraagt, wordt het Product teruggestuurd naar de VERKOPER door de Consument uiterlijk binnen 3 dagen. Indien de niet-betaling van de productprijs te wijten is aan een fout of nalatigheid van de consument, komen de verzendkosten voor rekening van de consument. Alle andere contractuele en wettelijke rechten van de VERKOPER, inclusief het volgen dat hij de prijs van het Product zal ontvangen zonder de retourzending te accepteren, zijn in ieder geval afzonderlijk voorbehouden.
7.12. Om elke aarzeling te voorkomen; De Consument kan de verkoopprijs bij banken (inclusief financiële instellingen) innen met behulp van creditcards, betaalkaarten, enz. In gevallen waarin betaald wordt via , zijn alle mogelijkheden die deze kaarten bieden krediet- en/of termijnbetalingsmogelijkheden die rechtstreeks door de kaartuitgever worden aangeboden; Productverkopen die binnen dit kader plaatsvinden en waarvoor de VERKOPER de prijs in één keer of geleidelijk int, zijn voor de partijen bij deze Overeenkomst geen krediet- of termijnverkopen, maar contante verkopen.


ARTIKEL 8 - RECHTSTOEPASSINGEN VAN DE CONSUMENT - BEVOEGDE RECHTSE AUTORITEITEN
8.1. Bij geschillen die voortkomen uit deze Overeenkomst zijn provinciale en districtscommissies voor consumentenarbitrage bevoegd binnen de geldelijke grenzen die jaarlijks door het Ministerie van Handel worden vastgesteld in overeenstemming met de wet, en zijn consumentenrechtbanken bevoegd in zaken die deze grenzen overschrijden. In dit geval kan de consument zich wenden tot de arbitragecommissies en de consumentenrechtbanken in zijn woonplaats of de woonplaats van de VERKOPER.
8.2. De Consument erkent dat hij alle voorwaarden en uitleg heeft gelezen die zijn geschreven in deze Overeenkomst en in de voorlopige informatie over het bestelcontract (op de WEBSITE), de basiskenmerken van het/de Product(en) waarvoor verkoop geldt, de leveringsvoorwaarden, de betalingsmethode, de verkoop prijs, de VERKOPER en het Product onder voorbehoud van verkoop dat u voorkennis heeft van alle zaken die zijn beschreven in Artikel 3 van deze Overeenkomst, inclusief alle andere relevante voorlopige informatie en het herroepingsrecht, persoonlijke informatie-elektronische communicatie en spaarpuntenvoorwaarden, die u ze allemaal elektronisch op de WEBSITE hebt gezien en dat u ze allemaal elektronisch hebt goedgekeurd. Hij/zij aanvaardt en verklaart dat hij/zij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert door het Product te bestellen.
8.3. Voorlopige informatie en deze Overeenkomst worden ook verzonden naar het bovenstaande e-mailadres dat door de Consument aan de VERKOPER is opgegeven, en het besteloverzicht en de ontvangstbevestiging van de bestelling zijn opgenomen in de ontvangen e-mail.


ARTIKEL 9 – BETALINGSVERPLICHTING EN HERROEPINGSRECHT WAARSCHUWING
9.1. Als de Consument deze Overeenkomst voor Verkoop op Afstand en het Informatieformulier goedkeurt, worden de prijs en de kosten van het (de) bestelde Product(en) bij de Consument geïnd via de gekozen betaalmethode. Belangrijkste kenmerken en totale prijs van het product:

PRODUCT:    

EENHEID PRIJS:

DEEL:

TOTAAL:
 
Orderverwerking en verzendkosten   
BETALING TOTAAL   

9.2. De consument kan de productprijzen in het kader van de bestelling betalen door een van de volgende methoden te kiezen:

a)  Betaling met creditcard of betaalkaart of
b)    Betaling via digitale portemonnee (Garanti Pay, Pay with iyzico).

9.3. De Consument heeft het recht om binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst van het Product de Overeenkomst te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete. De consument kan zijn herroepingsrecht ook uitoefenen binnen de termijn tot aan de levering van de goederen.
9.4. De herroepingstermijn is de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen bij overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten; Bij overeenkomsten betreffende de levering van goederen gaat de termijn in op de dag dat de consument of de door de consument aangewezen derde de goederen ontvangt. De consument kan zijn herroepingsrecht echter ook uitoefenen binnen de periode vanaf het sluiten van de overeenkomst tot de levering van de goederen. Bij het bepalen van de termijn van het herroepingsrecht;
a) Voor goederen die het voorwerp uitmaken van één bestelling en afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument of de door de consument aangewezen derde het laatste goed ontvangt,
b)  In geval van goederen die uit meer dan één stuk bestaan: de dag waarop de consument of de door de consument aangewezen derde het laatste stuk ontvangt,
c) Bij overeenkomsten waarbij regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode plaatsvindt, wordt uitgegaan van de dag waarop de consument of de door de consument bepaalde derde partij de eerste goederen ontvangt.

9.5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument: (i) Als hij/zij lid is van de Website, naar de pagina Mijn Bestellingen gaan en het product selecteren dat hij/zij wil retourneren in de betreffende bestelling en de reden voor de retourzending onder het kopje "Easy Return" en stuur het/de product(en) naar het e-mailadres met de door de Verkoper opgegeven verzendcode voor Gratis Retouren (ii) Als de Consument geen lid is van de Website, hij/zij. ze kan de factuurafdruk naar het retouradres sturen door op de knop "Bestelling volgen" rechtsboven op de startpagina van de website te klikken. Nadat u de relevante vakjes heeft ingevuld, klikt u op de knop "Aanvraag", gaat u naar de retourpagina en selecteert u het product in de betreffende bestelling dat hij wil retourneren en de reden van retournering onder het kopje "Easy Return", het ondertekenen van de e-factuurafdruk van het/de product(en) met de door de Verkoper verstrekte gratis retourverzendcode en opsturen naar het retouradres. (iii) U kunt de aanwijzingen aan de klantenservice volgen door contact op te nemen met de klantenservice via het telefoonnummer in het gedeelte Contactgegevens verkoper van dit informatieformulier, of (vi) U kunt de duidelijke kennisgeving van herroeping sturen door het voorbeeld in te vullen het herroepingsformulier dat bij het Voorlopig Informatieformulier is gevoegd, met behulp van ons e-mailadres, contactadres, telefoonnummer of via ons faxnummer.

9.6. Afhankelijk van de voorkeursmethode moet de consument het product retourneren binnen 10 (tien) dagen vanaf de datum waarop hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Het product, samen met de factuur, doos, verpakking, eventuele standaardaccessoires en andere producten die bij het product worden geleverd, moeten compleet en onbeschadigd in één enkele verpakking worden geretourneerd. De consument is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of verslechteringen die optreden als de consument het product binnen de herroepingstermijn normaal gebruikt in overeenstemming met de werking, technische specificaties en gebruiksinstructies. Als er dus enige verandering of verslechtering van het Product optreedt doordat het Product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies, technische specificaties en werking tot de datum van herroeping, kan de Consument zijn herroepingsrecht verliezen.
9.7. Als de Consument het Product voor retourzending verzendt via transportbedrijven die met de VERKOPER zijn gecontracteerd, wordt de vergoeding die aan het transportbedrijf wordt betaald voor het leveren van het product aan de Consument aan de Consument weergegeven als het bedrag van de retourkosten.

9.8. Binnen 14 (veertien) dagen nadat de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn of haar herroepingsrecht, worden alle betalingen die de Consument voor het betreffende Product heeft gedaan, inclusief de eventuele bezorgkosten van het Product (op voorwaarde dat de goederen worden teruggestuurd via de aangegeven vervoerder door de VERKOPER voor retourzending), wordt aan de Consument betaald. Het bedrag wordt terugbetaald aan , in overeenstemming met het betaalmiddel dat bij de aankoop is gebruikt, en zonder dat er kosten of verplichtingen voor de consument ontstaan. Bij transacties met een creditcard wordt de productprijs, nadat de VERKOPER de prijs van het product aan de bank heeft terugbetaald, weerspiegeld in de consumentenrekeningen nadat het terugbetalingsproces van de betreffende bank is voltooid.
9.9. Als het door de VERKOPER ingestelde campagnelimietbedrag als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht onder de campagnelimiet komt, wordt het in het kader van de campagne gebruikte kortingsbedrag geannuleerd.
9.10. Kennisgevingen over herroeping kunnen op een van de volgende manieren naar de verkoper worden verzonden;
•    Als de consument lid wordt van de website, kan hij/zij naar de pagina Mijn bestellingen gaan, op de knop 'Gemakkelijk retourneren' klikken en vervolgens het product selecteren dat hij/zij wil retourneren in de betreffende bestelling en de reden voor de retourneren en het herroepingsbericht naar de verkoper sturen.
•    Als de consument geen lid is van de website, typt hij, nadat hij op de knop 'Bestellingen volgen' rechtsboven op de startpagina van de website heeft geklikt, in het geopende venster het e-mailadres dat hij heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling. en het bestelnummer dat hij wil annuleren in de betreffende vakjes, klikt op de knop "Aanvraag" en gaat vervolgens naar de retourpagina. Onder het kopje "Gemakkelijk retourneren" kan de klant de melding van herroeping indienen bij de Verkoper door het product te selecteren dat hij heeft gekocht /zij wil retourneren in de betreffende bestelling en de reden van retour.
•    De consument kan contact opnemen met ons e-mailadres door het voorbeeldformulier voor herroeping in te vullen dat bij het voorlopige informatieformulier is gevoegd. info@beebird.io U kunt de kennisgeving van herroeping per e-mail naar de verkoper sturen naar ons adres op Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye Istanbul.

9.11. Situaties waarin geen gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht
Volgens de wetgeving heeft de Consument geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
•    In contracten met betrekking tot goederen of diensten waarvan de prijzen veranderen afhankelijk van schommelingen op de financiële markten en die niet onder de controle van de Verkoper staan ​​(bijvoorbeeld producten uit de categorie sieraden, goud en zilver);
•    In overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn opgesteld in overeenstemming met de wensen van de Koper of duidelijk zijn persoonlijke behoeften, die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor terugzending en het gevaar lopen snel te bederven of waarschijnlijk zullen verlopen;
• In overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen waarvan de beschermende elementen zoals verpakking, tape, zegel en verpakking na levering zijn geopend en waarvan de terugzending om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt is;
•    Bij overeenkomsten met betrekking tot goederen die na levering met andere producten worden vermengd en vanwege hun aard niet gescheiden kunnen worden;
•    In overeenkomsten met betrekking tot boeken, audio- of video-opnamen, softwareprogramma's en computerverbruiksartikelen die in tastbare vorm worden gepresenteerd, op voorwaarde dat de beschermende elementen zoals verpakking, tape, zegel en verpakking door de koper zijn geopend;
•    In overeenkomsten betreffende de levering van tijdschriften zoals kranten en tijdschriften, anders dan die welke worden verstrekt in het kader van de abonnementsovereenkomst;
• In contracten die op een bepaalde datum of periode moeten worden gesloten met betrekking tot accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, voedsel- en drankvoorziening en het gebruik van vrije tijd voor amusements- of recreatiedoeleinden;
•    In contracten met betrekking tot de uitvoering van weddenschappen en loterijgerelateerde diensten;
•    Bij overeenkomsten met betrekking tot diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen voordat het herroepingsrecht is verlopen; En
•    In overeenkomsten met betrekking tot direct elektronisch uitgevoerde diensten en immateriële goederen die direct aan de consument worden geleverd (zoals kortingsbonnen).
•     Goederen of diensten die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de Verordening inzake overeenkomsten op afstand
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend met betrekking tot voedingsmiddelen, dranken of andere dagelijkse consumptieartikelen die via de reguliere leveringen van de Verkoper aan de woning van de Koper worden geleverd, en diensten op het gebied van bijvoorbeeld reizen, accommodatie, restaurants en entertainmentindustrie.
• In gevallen waarin het herroepingsrecht wordt gebruikt voor alle of een deel van de producten die deel uitmaken van de bestelling (indien van toepassing), in het geval dat het minimale winkelbedrag in de gratis verzending (levering) campagne van de VERKOPER lager is dan de gratis verzending (levering) van de VERKOPER. campagne als gevolg van het herroepingsrecht, worden de volledige leverings- en vrachtkosten die niet in het kader van de campagne zijn geïnd, aan de consument betaald. Deze worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag aan . In gevallen waarin de Consument bezorgkosten betaalt, worden deze kosten volledig aan de Consument terugbetaald.
•    Andere producten die bij het product worden geleverd, moeten compleet en onbeschadigd in één verpakking worden geretourneerd. De consument is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of verslechteringen die optreden als de consument het product binnen de herroepingstermijn gebruikt in overeenstemming met de werking, technische specificaties en gebruiksinstructies. Als er dus enige verandering of verslechtering van het Product optreedt doordat het Product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies, technische specificaties en werking tot de datum van herroeping, kan de Consument zijn herroepingsrecht verliezen.