Zijkanten

Werk in dit contract https://beebird.io/ Beebird Teknoloji A.Ş., dat opereert via haar website. Het bedrijf zal simpelweg bekend staan ​​als Beebird.  https://beebird.io/ Personen die wonen op het adres dat is opgegeven als lid van de website of die de inhoud gebruiken en openen zonder lid te worden, worden Gebruikers genoemd.

Gebruikers  https://beebird.io/ Door de website te gebruiken, wordt u geacht de voorwaarden van deze overeenkomst te hebben aanvaard.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, teksten, afbeeldingen, merken, slogans en andere tekens op deze pagina, evenals programma’s ter bescherming van informatie met betrekking tot andere intellectuele eigendomsrechten, de pagina-indeling en de presentatie van deze webpagina zijn eigendom van de organisaties waaruit Beebird heeft een vergunning. Het is verboden om de informatie op deze webpagina of enige database, website of softwarecode gerelateerd aan deze pagina, online of via enig ander medium, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren of verkopen.

 

  1. Recht om wijzigingen aan te brengen aan de webpagina

Beebird behoudt zich het recht voor om diensten, producten, gebruiksvoorwaarden van de site en de op de site gepresenteerde informatie te wijzigen, de site te reorganiseren en de publicatie stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de site. Deze wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door het gebruik of de toegang tot de site. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op andere gelinkte webpagina’s.
Karaca Home, als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of andere redenen; aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onderbreking van de transactie, fout, nalatigheid, onderbreking, verwijdering, verlies, vertraging van transactie of communicatie, computervirus, communicatiefout, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot documenten, wijziging of gebruik.

 

  1. Koppelen naar webpagina's

Via deze site is het mogelijk om links naar andere sites aan te bieden, Beebird garandeert niet de juistheid van de informatie op de gelinkte pagina's en gaat geen enkele verplichting aan. Eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze sites valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

  1. Gebruikersverplichtingen

 https://beebird.io/ De gebruiker die lid wordt van de site garandeert de juistheid van alle verstrekte informatie. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle transacties uitgevoerd met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord en alle gevolgen die uit deze transacties kunnen voortvloeien. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam aan niemand anders te geven.

Er kan geen sprake zijn van een koop-verkooprelatie tenzij de gebruiker alle voorwaarden van het verkoopcontract aanvaardt, verklaart en aanvaardt.
De Gebruiker erkent dat als de Gebruiker de verplichtingen schendt die zijn aanvaard en op zich genomen door deze Gebruiksvoorwaarden, Beebird zijn/haar lidmaatschap kan beëindigen door zijn/haar lidmaatschap op te zeggen, hem/haar kan beletten de site in de toekomst te gebruiken en/of juridische stappen kan ondernemen. of vervolging tegen hem/haar.

 

  1. Veilig winkelen

 https://beebird.io/ Uw persoonlijke gegevens die u gebruikt wanneer u bij ons winkelt, zijn zowel online als offline beschermd. De informatie die wordt verstrekt bij het uitvoeren van lidmaatschaps- en reserveringstransacties wordt beschermd door het SSL-beveiligingssysteem. Het is niet mogelijk dat uw klantgegevens door derden worden ingezien en er is geen mogelijkheid voor derden om in te grijpen. Om deze veiligheid te garanderen, wordt tijdens lidmaatschapstransacties een 128-bit SSL-beveiligingsgebied gebruikt. Dit is een versleutelingssysteem dat onmogelijk te kraken is en een internationale standaard is.  https://beebird.io/ De informatie die u gebruikt terwijl u er transacties mee uitvoert en alle informatie met betrekking tot uw transacties worden beschermd door encryptie. Deze informatie kan alleen worden gebruikt afhankelijk van het verkooptransactieproces en binnen de instructies die u geeft. Het wordt niet aan derden getoond of overgedragen; Het wordt alleen doorgestuurd naar uw betreffende bank. Bij transacties met een creditcard worden creditcardgegevens niet door ons bewaard en wordt de relevante informatie verwerkt door het virtuele postsysteem van de gebruikte bank.

Gebruiker  https://beebird.io/ Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat u de site gaat gebruiken.

BEEBIRD TECHNOLOGIE INC. heeft het recht deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.