Μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου, η Beebird έκανε λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες υγείας, την ηλεκτρονική υγεία, τα συστήματα IoT για εφαρμογές υγείας και τεχνητής νοημοσύνης στο Συνέδριο Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υγείας #HIMSS. Η εταιρεία στοχεύει να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές που καθοδηγούν τον κλάδο.

Η Beebird συνεχίζει την αποστολή της να παρέχει λύσεις που προσθέτουν αξία στον κλάδο παρακολουθώντας στενά τις τρέχουσες εξελίξεις και καινοτομίες στις τεχνολογίες υγείας.