Πλευρές

Εργαστείτε σε αυτή τη σύμβαση https://beebird.io/ Beebird Teknoloji A.Ş., η οποία λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της. Η εταιρεία θα είναι γνωστή απλώς ως Beebird.  https://beebird.io/ Τα άτομα που διαμένουν στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ως μέλος του ιστότοπου ή που χρησιμοποιούν και έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο χωρίς να γίνουν μέλη θα αναφέρονται ως Χρήστες.

Χρήστες  https://beebird.io/ Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

 

  1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα, τα συνθήματα και άλλες πινακίδες σε αυτήν τη σελίδα, καθώς και προγράμματα για την προστασία πληροφοριών σχετικά με άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η διάταξη της σελίδας και η παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία των οργανισμών από τους οποίους έχει το Beebird μια άδεια. Απαγορεύεται η μερική ή πλήρης αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, αποστολή, διανομή ή πώληση των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε βάσης δεδομένων, ιστότοπου ή κώδικα λογισμικού που σχετίζεται με αυτήν τη σελίδα ηλεκτρονικά ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου.

 

  1. Δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στην ιστοσελίδα

Το Beebird διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα, όρους χρήσης του ιστότοπου και τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, να αναδιοργανώσει τον ιστότοπο και να σταματήσει τη δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση στον ιστότοπο. Αυτές οι αλλαγές θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές με τη χρήση ή την πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτές οι προϋποθέσεις ισχύουν και για άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες.
Karaca Home, ως αποτέλεσμα αθέτησης σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας ή άλλων λόγων. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για διακοπή της συναλλαγής, σφάλμα, αμέλεια, διακοπή, διαγραφή, απώλεια, καθυστέρηση συναλλαγής ή επικοινωνίας, ιό υπολογιστών, σφάλμα επικοινωνίας, κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη είσοδο, τροποποίηση ή χρήση αρχείων.

 

  1. Σύνδεση με ιστοσελίδες

Είναι δυνατή η παροχή συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους μέσω αυτού του ιστότοπου, το Beebird δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών στις συνδεδεμένες σελίδες και δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση. Οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών των τοποθεσιών είναι ευθύνη του χρήστη.

 

  1. Υποχρεώσεις χρήστη

 https://beebird.io/ Ο χρήστης που γίνεται μέλος του ιστότοπου εγγυάται την ακρίβεια όλων των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές που γίνονται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του και όλες τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αυτές τις συναλλαγές. Ο χρήστης δεσμεύεται να μην δώσει τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη του σε κανέναν άλλον.

Δεν μπορεί να δημιουργηθεί σχέση αγοραπωλησίας εκτός εάν ο χρήστης αποδεχτεί, δηλώσει και αναλάβει όλους τους όρους της σύμβασης πώλησης.
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι εάν ο Χρήστης παραβιάσει τις υποχρεώσεις που αποδέχονται και αναλαμβάνουν οι παρόντες Όροι Χρήσης, το Beebird μπορεί να τερματίσει τη συνδρομή του/της ακυρώνοντας τη συνδρομή του/της, να τον εμποδίσει από τη χρήση του ιστότοπου στο μέλλον ή/και να προβεί σε νομικές ενέργειες ή δίωξη εναντίον του/της.

 

  1. Ασφαλείς αγορές

 https://beebird.io/ Τα προσωπικά σας στοιχεία που χρησιμοποιείτε κατά τις αγορές μέσω μας προστατεύονται τόσο online όσο και εκτός σύνδεσης. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εκτέλεση συναλλαγών μέλους και κρατήσεων προστατεύονται από το σύστημα ασφαλείας SSL. Δεν είναι δυνατό τα στοιχεία των πελατών σας να είναι ορατά από τρίτους και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης τρίτων. Για να διασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια, χρησιμοποιείται περιοχή ασφαλείας 128 bit SSL κατά τις συναλλαγές μέλους. Πρόκειται για ένα σύστημα κρυπτογράφησης που είναι αδύνατο να σπάσει και αποτελεί διεθνές πρότυπο.  https://beebird.io/ Οι πληροφορίες που χρησιμοποιείτε κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας προστατεύονται με κρυπτογράφηση. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ανάλογα με τη διαδικασία της συναλλαγής πώλησης και εντός των οδηγιών που δίνετε. Δεν εμφανίζεται ούτε μεταβιβάζεται σε τρίτους. Διαβιβάζεται μόνο στην αντίστοιχη τράπεζά σας. Σε συναλλαγές που γίνονται με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν τηρούνται από εμάς και οι σχετικές πληροφορίες επεξεργάζονται από το εικονικό σύστημα ταχυδρομείου της τράπεζας που χρησιμοποιείται.

Χρήστης  https://beebird.io/ Αυτοί οι όροι τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

BEEBIRD TECHNOLOGY INC. έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή.