Mellom 22. og 24. november holdt Beebird detaljerte presentasjoner om digitale helseteknologier, e-helse, IoT-systemer for helse og kunstig intelligens på #HIMSS Health Informatics and Technologies Congress. Selskapet har som mål å bidra til den digitale transformasjonen innen helsevesenet ved å tilby innovative løsninger og avanserte teknologiapplikasjoner som veileder sektoren.

Beebird fortsetter sitt oppdrag med å tilby løsninger som gir verdi til sektoren ved å følge den nåværende utviklingen og innovasjonene innen helseteknologier nøye.