Slush 2023, holdt i Helsingfors, som en av Europas ledende oppstartskonferanser, var vertskap for mer enn 3 tusen investorer, 5 tusen gründere og mer enn 13 tusen teknologientusiaster fra mer enn 100 land i år. Mer enn 20 tusen møter ble holdt og mer enn 300 sidesesjoner ble holdt i løpet av det 2-dagers arrangementet.

På arrangementet møtte gründere som opererer innen innovative felt som digitale finansielle tjenester, utvidet virkelighet, virtuell virkelighet, digitale helsetjenester og smarte medisinske enheter potensielle investorer og økte deres synlighet i det internasjonale markedet. Temaet kunstig intelligens vakte stor oppmerksomhet under arrangementet.

Beebird Technology holdt fruktbare møter med mer enn 25 globale investorer på Slush 2023 angående sin kunstig intelligens-baserte IoT-plattform, små husholdningsapparater og digitale helseprodukter. Disse møtene demonstrerte selskapets vilje til å øke sin innflytelse på det globale markedet.