Beebird Technology mori pjesë në programin e İTÜ Çekirdek, e cila u zgjodh si "Qendra më e mirë e inkubacionit në botë" në listën e shpallur nga UBI Global, e cila krijon një indeks duke krahasuar të dhënat për shërbimin, performancën dhe prodhimin e më shumë se 1895 inkubacionit dhe përshpejtimit. qendra në 94 vende.