Politika e privatësisë

Politika jonë e privatësisë u përditësua për herë të fundit më 23 tetor 2023.

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj kur përdorni Shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe se si ligji ju mbron.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të ofruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Kjo politikë e privatësisë u krijua nga Modeli i Politikës së Privatësisë TermsFeed PIPEDA .

Interpretimi dhe përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave shkronja fillestare është me shkronja të mëdha kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato shfaqen në njëjës apo në shumës.

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë:

 • "Llogaria" do të thotë një llogari unike e krijuar për Ju për të hyrë në Shërbimin tonë ose pjesë të Shërbimit tonë.

 • "Kompania" (referuar si "Kompania", "Ne", "Ne" ose "Jonja" në këtë Marrëveshje) i referohet BEEBIRD

 • "Vendi" i referohet Turqisë.

 • "Cookies" janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose çdo pajisje tjetër nga një faqe interneti, që përmbajnë detajet e historisë suaj të shfletimit në atë uebsajt midis përdorimeve të shumta.

 • "Pajisje" do të thotë çdo pajisje që mund të aksesojë Shërbimin, si p.sh. një kompjuter, një celular ose një tablet dixhital.

 • "Të dhënat personale" është çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.

 • "Shërbimi" i referohet sajtit.

 • "Të dhënat e përdorimit" i referohet të dhënave të mbledhura automatikisht, ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).

 • "Uebsajti" i referohet BEEBIRD, i aksesueshëm nga https://beebird.io

 • "Ju" do të thotë individi që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompania, ose entitet tjetër juridik në emër të të cilit ky individ po akseson ose përdor Shërbimin, sipas rastit.

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale

Llojet e të dhënave të mbledhura

Te dhena Personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit Tonë, ne mund t'ju kërkojmë të na jepni disa informacione të identifikueshme personale që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Adresa e emailit

 • Emri dhe mbiemri

 • Numri i telefonit

 • Adresa, Shteti, Provinca, Kodi Postar/Kodi Postar, Qyteti

 • Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin.

Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, pajisje unike identifikues dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Kur ju aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare, ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, llojin e pajisjes celulare që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj celulare, adresën IP të pajisjes tuaj celulare, celularin tuaj sistemi operativ, lloji i shfletuesit celular të internetit që përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur ju aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare.

Teknologjitë e gjurmimit dhe cookies

Ne përdorim Cookies dhe teknologji të ngjashme gjurmimi për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin Tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë e gjurmimit të përdorura janë fenerët, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe gjurmuar informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë. Teknologjitë që ne përdorim mund të përfshijnë:

 • Cookies ose Cookies të shfletuesit. Një cookie është një skedar i vogël i vendosur në pajisjen tuaj. Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha Cookies ose të tregojë kur një Cookie po dërgohet. Megjithatë, nëse nuk pranoni Cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë. Nëse nuk e keni rregulluar cilësimin e shfletuesit tuaj në mënyrë që ai të refuzojë Cookies, Shërbimi ynë mund të përdorë Cookies.
 • Web Beacons. Disa seksione të Shërbimit tonë dhe email-eve tona mund të përmbajnë skedarë të vegjël elektronikë të njohur si fenerët e uebit (të referuara gjithashtu si gif të qarta, etiketa pikselësh dhe gif me një piksel) që lejojnë Kompaninë, për për shembull, për të numëruar përdoruesit që kanë vizituar ato faqe ose kanë hapur një email dhe për statistika të tjera të lidhura me uebsajtin (për shembull, regjistrimi i popullaritetit të një seksioni të caktuar dhe verifikimi i integritetit të sistemit dhe serverit).

Cookies mund të jenë Cookies "të vazhdueshme" ose "sesionale". "Cookies" të vazhdueshme mbeten në kompjuterin tuaj personal ose pajisjen celulare kur dilni jashtë linje, ndërsa "Cookies" të sesionit fshihen sapo të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit.

Ne përdorim si Cookies sesioni ashtu edhe ato të vazhdueshme për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookies të nevojshme / thelbësore

  Lloji: Cookies sesioni

  Administrohet nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookies janë thelbësore për t'ju ofruar shërbime të disponueshme përmes faqes së internetit dhe për t'ju mundësuar të përdorni disa nga veçoritë e saj. Ato ndihmojnë në vërtetimin e përdoruesve dhe parandalimin e përdorimit mashtrues të llogarive të përdoruesve. Pa këto Cookies, shërbimet që ju keni kërkuar nuk mund të ofrohen dhe Ne i përdorim këto Cookies vetëm për t'ju ofruar ato shërbime.

 • Politika e Cookies / Njoftimi Cookies për pranimin

  Lloji: Biskota të vazhdueshme

  Administrohet nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookie identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e cookies në faqen e internetit.

 • Cookies funksionale

  Lloji: Biskota të vazhdueshme

  Administrohet nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookies na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni faqen e internetit, të tilla si kujtimi i të dhënave tuaja të hyrjes ose preferencave gjuhësore. Qëllimi i këtyre "Cookies" është t'ju ofrojnë një përvojë më personale dhe t'ju shmangin që të rifusni preferencat tuaja sa herë që përdorni faqen e internetit.

 • Cookies për gjurmimin dhe performancën

  Lloji: Biskota të vazhdueshme

  Administrohet nga: Palët e Treta

  Qëllimi: Këto Cookie përdoren për të gjurmuar informacionin në lidhje me trafikun në faqen e internetit dhe mënyrën se si përdoruesit e përdorin faqen e internetit. Informacioni i mbledhur nëpërmjet këtyre Cookies mund t'ju identifikojë drejtpërdrejt ose tërthorazi si një vizitor individual. Kjo ndodh sepse informacioni i mbledhur zakonisht lidhet me një identifikues pseudonim të lidhur me pajisjen që përdorni për të hyrë në faqen e internetit. Ne gjithashtu mund t'i përdorim këto cookie për të testuar faqe të reja, veçori ose funksione të reja të faqes së internetit për të parë se si reagojnë përdoruesit tanë ndaj tyre.

Për më shumë informacion në lidhje me cookies që ne përdorim dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies, ju lutemi vizitoni Politikën tonë të Cookies ose seksionin e Cookies të Politikës sonë të Privatësisë.

Përdorimi i të dhënave tuaja personale

Kompania mund të përdorë të dhënat personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Për të ofruar dhe mbajtur Shërbimin tonë, duke përfshirë monitorimin e përdorimit të Shërbimit tonë.

 • Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues i Shërbimit. Të dhënat personale që ofroni mund t'ju japin akses në funksione të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion për Ju si përdorues i regjistruar.

 • Për ekzekutimin e një kontrate: zhvillimi, pajtueshmëria dhe ndërmarrja e kontratës së blerjes për produktet, artikujt ose shërbimet që keni blerë ose të ndonjë kontrate tjetër me Ne nëpërmjet Shërbimit.

 • Për të kontaktuar me ju: Për t'ju kontaktuar me email, telefonata, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, si p.sh. njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me përditësimet ose komunikimet informative në lidhje me funksionalitetet, produktet ose të kontraktuara shërbimet, duke përfshirë përditësimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.

 • Për t'ju ofruar lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme rreth mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve të tjera që ne ofrojmë, të ngjashme me ato për të cilat keni blerë ose pyetur tashmë, përveç nëse keni zgjedhur të mos merrni një informacion të tillë .

 • Për të menaxhuar kërkesat tuaja: Për të marrë pjesë dhe menaxhuar kërkesat tuaja për ne.

 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të vlerësuar ose kryer një bashkim, shitje, ristrukturim, riorganizim, shpërbërje ose shitje ose transferim tjetër të disa ose të gjitha aseteve tona, qoftë në vazhdimësi ose si pjesë e falimentimit, likuidimit ose procedurës së ngjashme, në të cilën të dhënat personale të mbajtura nga Ne për përdoruesit e Shërbimit tonë janë ndër aktivet e transferuara.

 • Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera, të tilla si analiza e të dhënave, identifikimi i tendencave të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promovuese dhe për të vlerësuar dhe përmirësuar Shërbimin, produktet, shërbimet, marketingun dhe përvojën tuaj.

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Me ofruesit e shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me ofruesit e shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për përpunimin e pagesave, për t'ju kontaktuar.
 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj personal në lidhje me ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të aseteve të Kompanisë, financimin ose blerjen e të gjithë ose një pjese të biznesit tonë te një tjetër kompania.
 • Me bashkëpunëtorët: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me bashkëpunëtorët tanë, në të cilin rast do t'u kërkojmë atyre filialeve të respektojnë këtë Politikë të Privatësisë. Filialet përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë të sipërmarrjes së përbashkët ose kompani të tjera që Ne i kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me Ne.
 • Me partnerët e biznesit: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t'ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdorues të tjerë: kur ndani informacione personale ose ndërveproni ndryshe në zonat publike me përdorues të tjerë, një informacion i tillë mund të shikohet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht jashtë.
 • Me pëlqimin tuaj: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal për çdo qëllim tjetër me pëlqimin tuaj.

Ruajtja e të dhënave tuaja personale

Kompania do të ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t'i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të mbajmë të dhënat tuaja për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Kompania gjithashtu do të ruajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit mbahen përgjithësisht për një periudhë më të shkurtër kohore, përveç rasteve kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit Tonë, ose ne jemi të detyruar ligjërisht t'i ruajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave tuaja personale

Informacioni juaj, duke përfshirë të dhënat personale, përpunohet në zyrat operative të Kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet - dhe të mbahet në - kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë, i ndjekur nga dorëzimi juaj i një informacioni të tillë, përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Kompania do të marrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të Dhënave Tuaja Personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend, përveç nëse ekzistojnë kontrolle të përshtatshme, duke përfshirë sigurinë e Të dhënat tuaja dhe informacione të tjera personale.

Zbulimi i të dhënave tuaja personale

Transaksionet e Biznesit

Nëse Kompania është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje aktivesh, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të japim njoftim përpara se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe t'i nënshtrohen një Politike të ndryshme të Privatësisë.

Zbatimi i ligjit

Në rrethana të caktuara, Kompanisë mund t'i kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesa të tjera ligjore

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale me besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Zbatoni një detyrim ligjor
 • Mbroni dhe mbroni të drejtat ose pronën e Kompanisë
 • Parandaloni ose hetoni keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Mbroni sigurinë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Mbroni nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të dhënave tuaja personale

Siguria e të Dhënave Tuaja Personale është e rëndësishme për ne, por mbani mend se asnjë metodë transmetimi përmes Internetit, ose metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i drejtohet askujt nën moshën 13 vjeç. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme personale nga askush nën moshën 13 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni në dijeni që fëmija juaj na ka dhënë të dhëna personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të dhëna personale nga kushdo nën moshën 13 vjeç pa verifikimin e pëlqimit prindëror, ne marrim hapa për ta hequr atë informacion nga serverët tanë.

Nëse na duhet të mbështetemi në pëlqimin si bazë ligjore për përpunimin e informacionit tuaj dhe shteti juaj kërkon pëlqimin nga një prind, ne mund të kërkojmë pëlqimin e prindit tuaj përpara se të mbledhim dhe përdorim atë informacion.

Të drejtat tuaja të privatësisë në Kaliforni (ligji Shine the Light i Kalifornisë)

Sipas nenit 1798 të Kodit Civil të Kalifornisë (ligji i Kalifornisë për Shine the Light), banorët e Kalifornisë me një marrëdhënie biznesi të krijuar me ne mund të kërkojnë informacion një herë në vit për ndarjen e të dhënave të tyre personale me palët e treta për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë të palëve të treta.

Nëse dëshironi të kërkoni më shumë informacion sipas ligjit California Shine the Light dhe nëse jeni banor i Kalifornisë, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë.

Të drejtat e privatësisë së Kalifornisë për përdoruesit e mitur (Seksioni 22581 i Kodit të Biznesit dhe Profesioneve të Kalifornisë)

Kodi i Biznesit dhe Profesioneve të Kalifornisë Seksioni 22581 i lejon banorët e Kalifornisë nën moshën 18 vjeç, të cilët janë përdorues të regjistruar të faqeve, shërbimeve ose aplikacioneve në internet, të kërkojnë dhe të marrin heqjen e përmbajtjes ose informacionit që ata kanë postuar publikisht.

Për të kërkuar heqjen e të dhënave të tilla dhe nëse jeni banor i Kalifornisë, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë dhe të përfshini adresën e emailit të lidhur me llogarinë tuaj.

Kini parasysh se kërkesa juaj nuk garanton heqjen e plotë ose të plotë të përmbajtjes ose informacionit të postuar në internet dhe se ligji mund të mos lejojë ose të kërkojë heqjen në rrethana të caktuara.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë së çdo sajti që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të palëve të treta.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne mund të përditësojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me email dhe/ose një njoftim të dukshëm për Shërbimin Tonë, përpara se ndryshimi të hyjë në fuqi dhe do të përditësojmë datën "Përditësimi i fundit" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillojmë që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, mund të na kontaktoni:

 • Duke vizituar këtë faqe në faqen tonë të internetit: https://beebird.io
 • Duke na dërguar një email: info@beebird.io